Immatrykulacja 2019/20 - ogłoszenie

Immatrykulacja studentów I roku studiów I stopnia Wydziału Chemii UMCS

Immatrykulacja
studentów I roku studiów I stopnia Wydziału Chemii UMCS

odbędzie się w dniu 1 października 2019 r. o godz. 11.00
w auli im. Profesora Jarosława Ościka
/parter – budynek Collegium  Chemicum im. Profesora Andrzeja Waksmundzkiego/

   W związku z powyższym studenci I roku studiów I stopnia proszeni są o zgłoszenie się na holu  w budynku Collegium  Chemicum:
godz. 10.25 – kierunek Chemia, sp. analityka chemiczna
godz. 10.30 – kierunek Chemia, sp. chemia kryminalistyczna
godz. 10.35 – kierunek Chemia, sp. chemia podstawowa i stosowana
godz. 10.40 – kierunek Chemia, sp. chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Obecność na uroczystości jest obowiązkowa - zgodnie z Regulaminem studiów na UMCS przyjęcie w poczet studentów następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania.
Ze względu na rangę uroczystości obowiązuje strój uroczysty.

    Aktualności

    Autor
    Karol Pilorz
    Data dodania
    26 września 2019