II etap 64. Olimpiady Chemicznej

W dniach 26-27 stycznia 2018 na Wydziale Chemii UMCS odbył się II etap 64. Olimpiady Chemicznej.

Tym razem do zawodów stanęło 26 zawodników, zdobywców największej liczby punktów w I etapie Olimpiady. Reprezentowali oni 12 szkół z województwa lubelskiego. Najliczniejszą reprezentację  (5 osób) miało Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza z Janowa Lubelskiego. Należy to odnotować jako duży sukces mgra Piotra Jakubca – nauczyciela chemii z Janowa, któremu udało się tak znakomicie przygotować uczniów do olimpiady, że wszyscy zawodnicy, którzy zgłosili się do pierwszego etapu, awansowali do etapu drugiego.

Drugi etap olimpiady chemicznej to duże wyzwanie dla uczniów i ich nauczycieli. Zawody trwają dwa dni. W piątek (26 stycznia) uczniowie rozwiązywali zadania teoretyczne. O ich trudności niech świadczy chociażby to, że w zadaniu z chemii nieorganicznej trzeba się było wykazać znajomością tak „egzotycznych” związków, jak siarczan(VI) jodozylu. Z kolei zadanie nr 5 dotyczyło reakcji bioortogonalnych i wymagało zidentyfikowania produktu końcowego i produktów pośrednich reakcji 1,5-cyklooktadienu z diazooctanem etylu. W sobotę (27 stycznia) wcale nie było łatwiej. Uczniowie mierzyli się z zadaniem laboratoryjnym. Mieli określić skład jakościowy 16 próbek, z których 7 stanowiły dwuskładnikowe mieszaniny. Niełatwo było wykryć KMnO4 zmieszany z roztworem K2CrO4, tym bardziej że w zestawie była druga próbka o wyglądzie łudząco podobnym, zawierająca siarczan żelaza(III) i rodanek potasu. Ale dla zawodników nie ma rzeczy niemożliwych. Po minach widać było, że są z siebie zadowoleni. Trudne zadania sprawiają pewien kłopot, ale jednocześnie dają możliwość pochwalenia się swoją wiedzą.

Teraz wszyscy z niecierpliwością czekają na wyniki II etapu. Dla niektórych oznacza to awans do etapu trzeciego, a to jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu finalisty i 100% wyniku na maturze z chemii. Oczywiście życzymy tego wszystkim 26 zawodnikom.   

    Aktualności

    Autor
    Karol Pilorz
    Data dodania
    2 lutego 2018