Gratulujemy naukowcom INCH UMCS wybranym w nowej kadencji PAN

Miło nam poinformować, iż pracownicy Instytutu Nauk Chemicznych Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie zostali wybrani w nowej kadencji na lata 2020-2023
do różnych komitetów naukowych, zespołów, sekcji i komisji Polskiej Akademii Nauk
oraz Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie.

Serdecznie gratulujemy wyboru naszym naukowcom z Instytutu Nauk Chemicznych UMCS. Życzymy Państwa pomyślnej pracy naukowej w ramach działalności Polskiej Akademii Nauk.


prof. dr hab. Ryszard Dobrowolski członek Komitetu Chemii Analitycznej
przy Wydziale III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN, członek Zespołu Chemometrii i Metrologii Chemicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN, członek Zespołu Analizy Spektralnej Komitetu Chemii Analitycznej PAN

prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk członek Komitetu Chemii Analitycznej
przy Wydziale III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN, członek Zespołu Elektroanalizy Komitetu Chemii Analitycznej PAN

prof. dr hab. Dorota Kołodyńska  członek Zespołu Chemometrii i Metrologii Chemicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN

prof. dr hab. Anna Kozioł członek Komitetu Krystalografii PAN

prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska przewodnicząca Sekcji Rozwoju
- Komisji Rozwoju i Promocji Osiągnięć Młodych Naukowców PAN/Oddział PAN w Lublinie, członek Komisji Nauk Inżynieryjno-Technicznych PAN/Oddział PAN w Lublinie

prof. dr hab. Janusz Ryczkowski członek Komitetu Chemii PAN

dr hab. Irena Choma, prof. UMCS członek Zespołu Analizy Farmaceutycznej, Biomedycznej i Produktów Naturalnych Komitetu Chemii Analitycznej PAN

dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska, prof. UMCS - wiceprzewodnicząca Zespołu Elektroanalizy Komitetu Chemii Analitycznej PAN, przewodnicząca Sekcji Inżynierii Chemicznej Komisji Nauk Inżynieryjno-Technicznych Oddział PAN w Lublinie, przewodnicząca Komisji Rozwoju i Promocji Osiągnięć Młodych Naukowców Oddział PAN w Lublinie

dr hab. Katarzyna Tyszczuk-Rotko, prof. UMCS członek Zespołu Analityki Środowiskowej i Przemysłowej Komitetu Chemii Analitycznej PAN

dr hab. Cecylia Wardak, prof. UMCS członek Zespołu Elektroanalizy Komitetu Chemii Analitycznej PAN

dr hab. Dorota Wianowska, prof. UMCS - członek Zespołu Nauczania Chemii Analitycznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN, członek Zespołu Analityki Żywności, Surowców i Produktów Żywnościowych Komitetu Chemii Analitycznej PAN

dr hab. Barbara Charmas, prof. UMCS członek Komisji Rozwoju i Promocji Osiągnięć Młodych Naukowców PAN Oddział w Lublinie

dr hab. Beata Podkościelna prof. UMCS członek Komisji Rozwoju i Promocji Osiągnięć Młodych Naukowców PAN/Oddział PAN w Lublinie, członek Komisji Nauk Inżynieryjno-Technicznych PAN/Oddział PAN w Lublinie

dr hab. Mariusz Barczak członek Zespołu Analityki Sądowej i Toksykologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN

dr Grzegorz Wójcik sekretarz Komisji Rozwoju i Promocji Osiągnięć Młodych Naukowców PAN Oddział w Lublinie

dr Witold Zawadzki członek Zespołu Analityki Środowiskowej i Przemysłowej Komitetu Chemii Analitycznej PAN

Komitety Polskiej Akademii Nauk są krajową reprezentacją różnych środowisk i dyscyplin naukowych. Ich członkowie wybierani są przez środowiska naukowe poszczególnych dziedzin – m.in. chemii. Komitety PAN pełnią funkcje ciał doradczych i opiniodawczych w sprawach dotyczących technologii, inżynierii, biologii, medycyny, nauk ścisłych, nauk o Ziemi, rolniczych, nauk społecznych, humanistycznych. Opracowują stanowiska i ekspertyzy naukowe dla administracji państwowej, pomagają w rozwiązywaniu określonych kwestii naukowych. Opiniują akty normatywne dotyczące nauki, jej zastosowań oraz kształcenia. Zajmują się także upowszechnianiem i wprowadzaniem wyników badań, wspierają rozwój poszczególnych dyscyplin.

Oddział Polskiej Akademii Nauk w Lublinie jest najstarszym oddziałem PAN położonym na prawym brzegu Wisły, działającym od 1998 r. Teren działania Oddziału obejmuje województwo lubelskie. Z tego też względu za szczególnie istotne uznaje współpracę z przygranicznymi ośrodkami naukowymi, m.in. z Zachodnim Centrum Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie oraz ze środowiskami naukowymi Białorusi i Litwy.

Oddział PAN w Lublinie wykonuje następujące zadania z zakresu:

  • Integracji życia naukowego i współpraca ze wszystkimi instytucjami naukowymi regionu.
  • Popierania prac naukowych i prac rozwojowych o istotnym znaczeniu dla gospodarki i kultury narodowej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ważnych dla terenu swojego działania oraz uczestniczenie w upowszechnianiu i promocji ich wyników.
  • Popularyzacji na terenie działalności Oddziału wiedzy o roli jaką pełni PAN w skali krajowej i międzynarodowej.
  • Pozyskiwania środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na rzecz realizacji badań naukowych i prac rozwojowych.
  • Współdziałania z organami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w województwie lubelskim.
  • Inicjowania i prowadzenia międzynarodowej współpracy naukowej z państwami członkowskimi Unii Europejskiej i innymi krajami.

    /źr.: PAN, Oddział PAN w Lublinie/

    Aktualności