Godziny dziekańskie


Prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska
Dziekan Wydziału Chemii

 ogłasza w dniu

21 marca 2022 r. (poniedziałek)
w godzinach 8:00-15:00

 godziny wolne od zajęć dydaktycznych

w związku z zaplanowanymi w tym dniu warsztatami w ramach organizacji
Drzwi Otwartych UMCS

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    18 marca 2022