Finansowanie w ramach sieci CEEPUS na nowy rok akademicki 2022/2023

Uprzejmie informuję, że otrzymaliśmy finansowanie na nowy rok akademicki 2022/2023 w ramach sieci CEEPUS Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej (“Colloids and nanomaterials in education and research” CIII-HR-1108-03-1920). W ramach tego projektu możliwa będzie mobilność do Tirany (Albania, Pharmacy Department, Faculty of Medical Sciences, Albanian University, Tirana) dla dwóch doktorantów (1 miesiąc).

Terminy aplikacji mobilności CEEPUS na nowy rok akademicki 2022/2023:

  • 15 czerwca – aplikacje mobilności w sieciach akademickich na semestr zimowy;
  • 31 października - aplikacje mobilności w sieciach akademickich na semestr letni.

Bardzo proszę osoby zainteresowane o kontakt z prof. dr hab. Agnieszką Nosal-Wiercińską Wydziałowym Koordynatorem Sieci Chorwackie CEEPUS.

Chcę również poinformować, że w dniach 13.06.2022 – 18.06.2022r. w ramach sieci CEEPUS Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej (“Colloids and nanomaterials in education and research” CIII-HR-1108-03-1920) będzie gościć w INCh Prof. Mersiha Suljkanovic z University of Tuzla, Faculty of Tchnology, Bosnia and Herzegovina. Pani profesor wygłosi za pośrednictwem platformy MS Teams wykład pt. "Possible applications of alternative solvents in solvent extraction techniques" (link do spotkania zostanie przesłany w późniejszym terminie). Pani prof. będzie również uczestniczyła w wybranych zajęciach dydaktycznych w Katedrze Chemii Analitycznej.

Z poważaniem

Wydziałowy Koordynator Sieci  Chorwackiej CEEPUS
Prof. dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska

    Aktualności

    Data dodania
    26 maja 2022