Erasmus+ rekrutacja uzupełniająca 2016/17

Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza studentów do wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej dotyczącej możliwości odbycia studiów w uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+ (Mobilność Edukacyjna) w II semestrze roku akademickiego 2016/17.

Rekrutacja odbędzie się w dniu 26 października 2016 r. o godz. 1300 w Dziekanacie Wydziału Chemii, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2.

Szczegóły dotyczące rekrutacji i instytucji partnerskich znajdują się w załączniku.

    Aktualności

    Autor
    Karol Pilorz
    Data dodania
    17 października 2016