Erasmus+ rekrutacja 2019/20

Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza studentów do wzięcia udziału w rekrutacji dotyczącej możliwości odbycia części studiów w uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+ (Mobilność Edukacyjna) w roku akademickim 2019/20.
Rekrutacja odbędzie się w dniu 19 marca 2019 r. o godz. 1015 w Dziekanacie Wydziału Chemii, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2.
Szczegóły dotyczące rekrutacji i instytucji partnerskich znajdują się w załączniku.

    Aktualności

    Autor
    Karol Pilorz
    Data dodania
    5 marca 2019