Dzień Nauki Polskiej – Zobacz, kto inspiruje naukowców UMCS

„Nie jest sprawą małej wagi uczynić jasnym to, co z racji swych właściwości pozostaje zasłonięte grubą mgłą niewiedzy.” - Mikołaj Kopernik

19 lutego, w rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, obchodzimy Dzień Nauki Polskiej, który jest „wyrazem najwyższego uznania dla dokonań rodzimych naukowców w ponad 1000-letniej historii naszego narodu i państwa”. Pielęgnowanie polskiego dziedzictwa badawczego oraz promocja rodzimej nauki leży u podstaw ustanowienia tego Święta. Osiągnięcia badawcze polskich naukowców, ich odkrycia i wynalazki wywarły wpływ i nadal kształtują rzeczywistość, w której funkcjonujemy. Pierwsza na świecie doustna szczepionka przeciw wirusowi polio, pierwszy na świecie komputer personalny, odkrycie metody pomiaru szybkości krystalizacji metali, służącej obecnie do otrzymywania monokryształów, będących podstawą produkcji mikroprocesorów czy odkrycie adrenaliny stanowią zaledwie promil osiągnieć polskich naukowców, bez których dzisiejszy świat wyglądałby zupełnie inaczej.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej również może poszczycić się znaczącymi osiągnięciami swoich naukowców. Prowadzone na UMCS badania są doceniane na świecie, artykuły z ich wynikami publikowane są w najbardziej prestiżowych periodykach, wynalazki naszych pracowników uzyskują ochronę patentową, a co najważniejsze znajdują zastosowanie w praktyce. Naukowcy z UMCS są członkami naukowych gremiów, które wpływają na kierunki prowadzonych badań.

Z okazji Dnia Nauki Polskiej Biuro Promocji i Popularyzacji Nauki postanowiło zapytać pracowników UMCS o to, kto jest ich naukowym drogowskazem, inspiracją, autorytetem oraz czego życzyliby polskiej nauce i naukowcom. Zapraszamy do obejrzenia materiału.

Udział w nagraniu wzięli:

 • Prof. dr hab. Dorota Kołodyńska, Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia, Kierownik Katedry Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemii UMCS;
 • Prof. dr hab. Wiesław Gruszecki, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, Kierownik Katedry Biofizyki Instytutu Fizyki, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS;
 • Dr hab. Anna Nowicka-Struska, prof. UMCS, Profesor w Instytucie Językoznawstwa i Literaturoznawstwa, Wydział Filologiczny UMCS;
 • Dr Kamil Filipek, Adiunkt w Instytucie Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
 • Dr hab. Bożena Zgardzińska, prof. UMCS, Profesor w Instytucie Fizyki, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS;
 • Dr Mateusz Ochab, Adiunkt w Instytucie Nauk Chemicznych, Wydział Chemii UMCS;
 • Dr Anna Bendrat, Adiunkt w Instytucie Językoznawstwa i Literaturoznawstwa, Wydział Filologiczny UMCS;
 • Dr Łukasz Jasiński, Adiunkt w Instytucie Ekonomii i Finansów, Wydział Ekonomiczny UMCS.

W imieniu władz Wydziału Chemii UMCS i Instytutu Nauk Chemicznych UMCS dziękujemy za włączenie się w realizację okolicznościowego nagrania filmowego naszym naukowcom, będącym jednocześnie nauczycielami akademickim:

 • Prof. dr hab. Dorota Kołodyńskiej, Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia, Kierownikowi Katedry Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemii UMCS;
 • Dr Mateuszowi Ochabowi, Adiunktowi w Katedrze Chemii Analitycznej Instytutu Nauk Chemicznych na Wydziale Chemii UMCS

Dziękujemy za przedstawienie swoich autorytetów w dziedzinie nauk chemicznych i podzielenie się z całą społecznością wydziału i instytutu swoimi naukowymi inspiracjami.

Mamy nadzieję, że będą one naukowym drogowskazem i inspiracją również dla przyszłych naukowców chemików.

źródło: Biuro Promocji i Popularyzacji Nauki,
              Instytut Nauk Chemicznych UMCS, Wydział Chemii UMCS

 

  Aktualności

  Data dodania
  20 lutego 2023