Dr Andrzej Puszka laureatem konkursu NCN MINIATURA 6

Instytut Nauk Chemicznych z przyjemnością informuje, że wśród laureatów konkursu NCN MINIATURA 6 znalazł się projekt dr Andrzeja Puszki z Katedry Chemii Polimerów. W ramach tej edycji konkursu finansowanie na łączną kwotę 90 970 zł uzyskało dwóch pracowników UMCS.

 

Pan dr Andrzej Puszka pozyskał środki finansowe w kwocie 49 500,00 zł, na realizację badania wstępnego/pilotażowego pt. "Modyfikacja materiałów poliuretanowych za pomocą grup fluorowych i siloksanowych pod kątem zastosowania ich jako materiały biomedyczne w technice druku 3D - badania wstępne".

Celem projektu jest otrzymanie i charakterystyka nowych materiałów poliuretanowych (w tym zawierających w swojej strukturze atomy siarki) oraz modyfikacja wybranych polimerów poprzez wprowadzenie w ich strukturę ugrupowań siloksanowych lub fluorowych. Obecność atomów siarki w strukturze polimeru może wpłynąć na zwiększenie wytrzymałości mechanicznej, stabilności termicznej, odporności chemicznej, radiacyjnej i drobnoustrojowej, a także współczynnika załamania światła. Z kolei modyfikacja polegająca na wprowadzeniu
w strukturę polimeru grup siloksanowych lub fluorowych powinna nadać gotowym materiałom zwiększoną hydrofobowość, co jest dodatkową zaletą potencjalnych materiałów stosowanych m.in. w medycynie. Zakłada się, że nowo otrzymane materiały wykazujące zwiększoną „śliskość” charakteryzować się będą zmniejszoną zdolnością do tworzenia biofilmu oraz „złogów” komórkowych na powierzchni gotowych wyrobów.

Realizowane prace stanowią badania wstępne dla szerszego projektu, w ramach którego rozszerzone zostaną badania nad materiałami otrzymanymi w niniejszym działaniu badawczym. Duże zapotrzebowanie na polimery biomedyczne stymuluje badania dotyczące nie tylko polepszenia biozgodności powierzchni materiału polimerowego, ale również zapobiegania infekcjom wywołanym przez mikroorganizmy (bakterie i grzyby).

Niezwykle ważnym aspektem aplikacyjnym przyszłych badań będzie ocena możliwości zastosowania zsyntetyzowanych polimerów jako nowe filamenty stosowane w technice druku 3D, a w dalszej kolejności użycie ich do produkcji gotowych wyrobów.

Wyniki konkursu MINIATURA 6 (ncn.gov.pl)

Serdecznie gratulujemy Panu Doktorowi sukcesu i życzymy pomyślnej realizacji projektu!

    Aktualności

    Data dodania
    25 sierpnia 2022