"Dezinformacja i propaganda: diagnoza i przeciwdziałanie" - zaproszenie na wykład online

Szanowny Studencie / Szanowna Studentko,

Zespół Badań Propagandy i Dezinformacji Instytutu Nauk o Polityce i Administracji WPiD UMCS w porozumieniu z Zespołem ds. Wsparcia Studentów z Ukrainy na WPiD UMCS

serdecznie zaprasza na

ogólnouniwersytecki wykład online pt. "Dezinformacja i propaganda: diagnoza i przeciwdziałanie", który odbędzie się 15 marca br. o godzinie 15:00 na platformie MS Teams.

Wykład poprowadzi dr. hab. Agnieszka Demczuk z Katedry Systemów Politycznych i Praw Człowieka Instytutu Nauk o Polityce i Administracji WPiD UMCS w Lublinie.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aKryMrJ1n6Rn3bDLBKGhLoaUSYehUmbbFDCw249F22wo1%40thread.tacv2/conversations?groupId=02f9f6ac-4ec9-47e5-a283-01cbbaa4f112&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

Wykład jest pierwszym spotkaniem z cyklu trzech wykładów pt. „Fenomen propagandy i dezinformacji wczoraj i dziś”, których celem jest przedstawienie szkodliwego wpływu prokremlowskiej propagandy i dezinformacji na procesy demokratyczne i prawa człowieka oraz zaproponowanie instrumentarium, jak można skutecznie reagować na rozsiewane w cyberprzestrzeni kłamstwa.

Tematami kolejnych wykładów będą:

  • Mgła wojny w XXI w. – dezinformacja i manipulacja (28 marca br., dr Jakub Olchowski),
  • Wojna informacyjna wczoraj i dziś (5 kwietnia br., dr Eleonora Kirwiel).

Szczegóły wydarzenia: https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,60,dezinformacja-i-propaganda-diagnoza-i-przeciwdzialanie-zaproszenie-na-wyklad-online,113677.chtm

Z wyrazami szacunku,

Zespół Badań Propagandy i Dezinformacji Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie,

Zespół ds. wsparcia studentów z Ukrainy na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie.

 

    Aktualności

    Data dodania
    11 marca 2022