Chemiczna moc 4 żywiołów

Projekt „Chemiczna moc 4 żywiołów” nr: POWR.03.01.00-00-U019/17-00 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym to cykl zajęć praktycznych (pozalekcyjnych) dla młodzieży w wieku szkolnym rozpoczynających swą przygodę z chemią, a jednocześnie doskonała okazja do zapoznania się ze środowiskiem akademickim i Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. 

Szczegółowe informacje o projekcie „Chemiczna moc 4 żywiołów” nr: POWR.03.01.00-00-U019/17-00

Projekt realizowany jest na Wydziale Chemii, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Zakładzie Chemii Organicznej.

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie klas siódmych ze szkół podstawowych z woj. lubelskiego.

Łącznie projektem zostanie objętych 300 uczniów, w tym 160 dziewcząt i 140 chłopców.

Założeniem projektu jest wprowadzenie młodych naukowców w świat chemii przyjaznej i użytecznej każdemu człowiekowi. Chcemy zachęcać uczniów do poznawania otaczającej ich natury i rozbudzać ciekawość poznawczą. Program dydaktyczny projektu został skonstruowany tak, aby w prosty i przejrzysty sposób przedstawić zagadnienia związane z życiem codziennym i obecnością chemii wokół nas. Forma warsztatowa zajęć ma zachęcić młodzież do aktywnego udziału w zajęciach i rozbudzić ich ciekawość, ma inspirować do twórczego myślenia i rozwijać zainteresowania chemiczne i pasję w tym kierunku.

Uczestnictwo w zajęciach będzie bezpłatne.

Projekt jest realizowany od 1 sierpnia 2018 roku do 31 lipca 2019 roku i zakłada przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych obejmujących dwie sesje: przedpołudniową (spotkanie 4-godzinne) i popołudniową (spotkanie 4-godzinne).

Zajęcia z młodzieżą w ramach projektu podzielone są na 4 bloki tematyczne związane z 4 żywiołami.
Chemiczna moc czterech żywiołów, czyli: niebieski to woda i różne jej oblicza, czerwony to ogień i wszystko to z czego czerpiemy energię, zielony to ziemia, czyli to co nas otacza, to gdzie żyjemy, żółty to powietrze, którym oddychamy i które daje mam radość działania każdego dnia.  

Ramowy program zajęć obejmuje: wykłady wprowadzające w tematykę zajęć, szkolenie z bezpieczeństwa pracy w laboratorium chemicznym, samodzielne wykonywanie eksperymentów przez uczniów w 2-osobowych zespołach pod nadzorem osób prowadzących zajęcia.

Już dziś serdecznie zapraszamy!

W chemii jest moc czterech żywiołów - przyjdź i przekonaj się sam


Biuro Projektu „Chemiczna moc 4 żywiołów”
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dom Studencki „Ikar”
ul. Czwartaków 15, pok. 3
20-045 Lublin
nr tel. (81) 537-27-65
email: chemiczna.moc@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Autor
    Karol Pilorz
    Data dodania
    6 listopada 2018