Akcja KreaTYwni na UMCS – zmieniaj Uniwersytet razem z nami!


Studiujesz na UMCS?

Masz pomysł na innowację, która usprawni nauczanie na naszej Uczelni, albo po prostu ułatwi życie studentom i studentkom?
Zapoznaj się z naszą Akcją – Ty też możesz być innowatorem/rką!

Zgłaszane pomysły mogą dotyczyć m.in.:
  • procesu dydaktycznego (sposobów prowadzenia zajęć, funkcjonowania dziekanatu, itp.),
  • usprawnień w funkcjonowaniu Uczelni,
  • ułatwień w życiu studentek i studentów.

Autorzy najlepszych pomysłów będą mogli spotkać się z Prorektorem ds. rozwoju i współpracy z gospodarką, dr. hab. Zbigniewem Pastuszakiem, prof. UMCS, z którym omówią możliwości wdrożenia pomysłów.

Akcja została objęta patronatem Prorektora ds. rozwoju i współpracy z gospodarką UMCS.

Więcej informacji:

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,5856,akcja-kreatywni-na-umcs-zmieniaj-uniwersytet-razem-z-nami,123541.chtm#page-1

 

    Aktualności

    Data dodania
    22 listopada 2022