68. Olimpiada Chemiczna na Wydziale Chemii UMCS

Miło nam poinformować, że dn. 20.11.2021 na Wydziale Chemii UMCS w Lublinie odbędzie się pierwszy etap 68. Olimpiady Chemicznej organizowanej
przez Polskie Towarzystwo Chemiczne.

Celem Olimpiady Chemicznej jest rozwijanie zainteresowania chemią i kształtowania umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy przez młodzież szkolną.

W Auli „A” im. prof. Jarosława Ościka znajdującej się w budynku Collegium Chemicum uczniowie szkół będą rozwiązywać zadania z części teoretycznej, które należy rozwiązać
w określonym czasie. Etapem I Olimpiady Chemicznej są jednodniowe zawody pisemne
I stopnia prowadzone w punktach podanych przez Komitety Okręgowe.

Od edycji Olimpiady Chemicznej w roku szkolnym 2021/2022, przewodniczącą
Okręgu Lubelskiego jest prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk, a sekretarzem
dr Joanna Reszko-Zygmunt.

Olimpiada Chemiczna działa za zgodą Ministra Edukacji i Nauki, jest finansowana
z budżetu Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz podlega prawu oświatowemu.

Okręg Lubelski obejmuje obszar województwa lubelskiego. Tradycyjnie na zawodach licznie reprezentowane są lubelskie licea oraz Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego. Od wielu lat kilkuosobowe reprezentacje mają licea z Białej Podlaskiej, Chełma, Krasnegostawu, Kraśnika, Lubartowa, Łukowa, Międzyrzeca Podlaskiego, Puław, Tomaszowa Lubelskiego i Zamościa.

Wszystkim Uczestnikom Olimpiady Chemicznej życzymy powodzenia
i silnej motywacji do nieustannego poszerzania wiedzy z dyscypliny naukowej chemii.

Wyniki etapu I Olimpiady Chemicznej ogłaszane będą dnia 09.12.2021.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Olimpiady Chemicznej: http://www.olchem.edu.pl/

    Aktualności