64. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Szanowni Państwo,

W dniach od 11 do 16 września bieżącego roku odbędzie się w Lublinie, w murach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 64. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Zjazd będzie doskonałą okazją do spotkania chemików z całego kraju, wymiany doświadczeń i myśli naukowej, nawiązania i podtrzymania współpracy między ośrodkami naukowymi. Celem Zjazdu jest również integracja środowiska naukowego tak ważna w ostatnich czasach. Obrady odbywać się będą w 17 Sesjach naukowych oraz Forum Młodych.

 

Rejestracja Zjazdu jest już otwarta, zachęcamy zatem do rejestracji oraz aktywnego udziału w tym naukowym wydarzeniu. Dodatkowo, w roku 2022 będziemy obchodzić 75-lecie utworzenia Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego.
 

Z wyrazami szacunku,

Beata Podkościelna
Przewodnicząca Komitetu
Organizacyjnego
https://zjazd.ptchem.pl

    Aktualności

    Data dodania
    24 marca 2022