11 urodziny Koła Naukowego „Bioaktywni”

Dnia 22 listopada Koło Naukowe „Bioaktywni” obchodziło swoje 11 urodziny! Na uroczyste spotkanie, które odbyło się w auli B na Dużej Chemii, przybyło całe Kolegium Dziekańskie: Dziekan prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska, Prodziekan dr hab. Dorota Kołodyńska, prof. nadzw., Prodziekan dr hab. Małgorzata Grabarczyk, prof. nadzw. oraz Prodziekan dr hab. Piotr Borowski. Obecni byli również: Opiekun Koła prof. dr hab. Zbigniew Hubicki, Kierownik dziekanatu mgr Marzena Rębisz, a także wielu przybyłych gości,: m.in. dr Grzegorz Wójcik, założycielka i pierwsza prezes koła „BIOAKTYWNI” Anna Łuczak oraz jedna z jej następczyń Katarzyna Woźniak.

Na samym początku głos zabrała Pani Dziekan oraz Opiekun Koła. Następnie obecna prezes koła, Ewelina Wiater, zaprezentowała podsumowanie ostatniego roku działalności „Bioaktywnych”. Tradycyjnie po tej części odbyły się wybory do zarządu na rok 2017/2018. W wyniku tajnego głosowania: Prezesem koła została Ewelina Wiater, Wiceprezesem - Karolina Turek, Sekretarzem - Natalia Rusinowicz, Skarbnikiem - Monika Rek.

Po symbolicznym poczęstunku, jak co roku, całe Kolegium Dziekańskie, pracownicy, zaproszeni goście oraz studenci stanęli ramię w ramię do wspólnej fotografii.

    Aktualności

    Autor
    Karol Pilorz
    Data dodania
    28 listopada 2017