„Lodowata krew z gorących serc” razem z Wydziałem Chemii UMCS

Finał akcji „Lodowata krew z gorących serc” organizowany w dniu 28.02.2021 r.
przez Lubelski Klub Morsów we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Lublinie, obył się nad Zalewem Zemborzyckim.
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej również promuje honorowe krwiodawstwo wspólnie z RCKiK w Lublinie.

W akcji honorowego oddawania krwi uczestniczyli nauczyciele akademiccy Wydziału Chemii UMCS w Lublinie – dr Agnieszka Marcewicz-Kuba
i dr Marcin Cichy – reprezentując społeczność akademicką w amarantowych koszulkach – nawiązujących
do naszej oficjalnej, barwy wydziału.

Zorganizowanie akcji w ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Lublinie, który jest mobilnym punkcie oddawania krwi, miała na celu promować honorowe krwiodawstwo nie tylko wśród lubelskich morsów regularnie hartujących się w wodach Zalewu Zemborzyckiego, ale także wśród wszystkich lublinian gotowych odpowiedzieć na potrzeby uzupełniania regionalnych zapasów krwi.

Od honorowego krwiodawcy pobierane jest 450 ml krwi, co nie stanowi jakiegokolwiek zagrożenia dla zdrowia dawcy, a może uratować życie drugiemu człowiekowi. Krew oddana przez honorowych krwiodawców wymaga wykonania pracy przez organizm,
aby uzupełnić jej ubytek. Proces tej pracy ma swoją wymierną wartość energetyczną
– w tym celu krwiodawcom przysługuje posiłek regeneracyjny.

Na honorowych dawców oprócz czekolad w ramach posiłku regeneracyjnego, czekały także inne słodkie przekąski i liczne gadżety przekazane przez sponsorów Lubelskiego Klub Morsów. Wśród nich drobne upominki przekazane przez Wydział Chemii UMCS: pamiątkowe długopisy, smycze i bransoletki sportowe z logo naszego uniwersytetu.

Serdecznie zachęcamy do włączenia się w akcje honorowego dawstwa krwi.
Krew to ogromny skarb – jest najcenniejszym darem życia, a dla wielu chorych szansą
na uratowanie życia lub szybszy powrót do zdrowia. Rejestrowanie się jako dawca krwi
jest szczególnie istotne teraz, w trudnym okresie pandemii.

Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie – lek. med. Małgorzata Orzeł również gorąco zachęca do oddawania krwi lub jej osocza oraz tłumaczy, dlaczego jest to tak niezwykle ważne.

Apel lek. med. Małgorzaty Orzeł z RCKiK

Przypominamy, że na stronie RCKiK znajdują się szczegółowe informacje dotyczące wymogów, które powinien spełniać potencjalny donator, opis przygotowania
oraz przebiegu procesu i lista placówek, gdzie można ją oddać.

źr.: RCKiK w Lublinie, UMCS

zdjęcia: dzięki uprzejmości honorowych krwiodawców Wydziału Chemii UMCS
i Lubelskiego Klubu Morsów

opracowanie graficzne: Urszula Jackowska / UMCS

    Aktualności