„Doświadczenia chemiczne dla maturzystów – chemia nieorganiczna” - warsztaty w Katedrze Chemii Polimerów

19 stycznia 2023 r. w Katerze Chemii Polimerów UMCS odbyły się warsztaty z chemii nieorganicznej dla grupy maturzystów z IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lublinie (szkoła partnerska UMCS).

Warsztaty zostały zorganizowane i przeprowadzone przez dr hab. Martę Grochowicz, prof. UMCS i dr Łukasza Szajneckiego.

Na początku warsztatów uczniowie zapoznali się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa pracy obowiązującymi w laboratorium chemicznym.

W czasie zajęć uczestnicy wykonali wybrane eksperymenty z chemii nieorganicznej. Samodzielnie przeprowadzone doświadczenia pozwoliły uczniom na lepsze zrozumienie i zapamiętanie zagadnień związanych z szeregiem aktywności metali, reakcjami redoks z udziałem chromu i manganu, reakcji strąceniowych czy miareczkowania alkacymetrycznego. Maturzyści mieli również okazję zapoznać się z podstawowymi technikami laboratoryjnymi, takimi jak destylacja, ekstrakcja czy sublimacja. Prowadzący zwracali uwagę na poprawność formułowania obserwacji i wniosków z przeprowadzonych eksperymentów. Dodatkowo uczniowie zostali zapoznani z ofertą dydaktyczną Wydziału chemii UMCS.

 

Autor zdjęć: dr Łukasz Szajnecki

    Aktualności

    Data dodania
    27 stycznia 2023