Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska

prof. dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA CHEMII ANALITYCZNEJ
Telefon
81 5375627
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://www.analityczna.umcs.lublin.pl
Konsultacje

czwartek 9:00 -  11:00

O sobie

W roku 1994 rozpoczęłam studia na Wydziale Chemii UMCS – kierunek chemia, które ukończyłam  w roku 1999. Dnia 01.10.1999 r. zostałam zatrudniona jako asystent w Zakładzie Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej UMCS w Lublinie. Po obronie pracy doktorskiej w 2006 roku awansowałam na stanowisko adiunkta. Rozprawę habilitacyjną obroniłam w 2015 roku, a od 01.10. 2017 roku do marca 2021 r. byłam zatrudniona na stanowisku profesora UMCS. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w postanowieniu z dnia 22 marca 2021 r. nadał mi tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne.

Działalność organizacyjna i popularyzująca naukę:

- Współzałożyciel, Przewodnicząca Rady Naukowej Uniwersytetu Złotego Wieku w Bieczu

- Pełniąca obowiązki Skarbnika Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego na kadencję 2022 - 2024

- Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego

- Wiceprzewodnicząca Zespołu Elektroanalizy Komitetu Chemii Analitycznej PAN
- Przewodnicząca Komisji Rozwoju i Promocji Osiągnięć Młodych Naukowców PAN Oddział w Lublinie na kadencję 2023 –  2026   
- Przewodnicząca Sekcji Inżynierii Chemicznej Komisji Nauk Inżynieryjno -Technicznych Oddział PAN Oddział w Lublinie,

- Członek Komisji Podstaw i Zastosowań Fizyki i Chemii w Technice, Rolnictwie i Medycynie Oddział PAN w Lublinie
- od 2019 roku funkcja Wydziałowego Koordynatora Sieci  Chorwackiej “Colloids and nanomaterials in education and research” CIII-HR-1108-03-1920 w Środkowoeuropejskim Programie Wymiany Uniwersyteckiej(Central European Exchange Program for University Studies, CEEPUS)
- Członek International Society of Electrochemistry (ISE)
- Członek Komitetu Redakcyjnego czasopism: "Journal of Scientific Perspectives"; "Turkish Journal of Analytical Chemistry"
- Członek Rady Programowej Lubelskiego Klubu Biznesu
- Członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego
- Członek Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej im. W. Świętosławskiego
- Członek Komisji ds Jakości Kształcenia oraz Zespołu Hospitacyjnego Wydziału Chemii UMCS
-Współorganizator Ogólnopolskiej Konferencji „Fizykochemia granic faz – metody instrumentalne” http://fgf.umcs.pl,
-Współorganizator Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Innowacje w Praktyce” www.cine.edu.pl

 Staże w zagranicznych i krajowych ośrodkach naukowych:


- Turcja, Canakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Sciences and Arts 12 – 24.10.2009
- Polska, Uniwersytet Łódzki, Wdział Chemii, Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Zakład Analizy Instrumentalnej 1 – 28.10. 2011
- Ukraina, National Academy of Science of Ukraine, Chuiko Institute of Surface Chemistry, Departament of Amorphous and Structurally Ordered Oxides 01.07 – 31.08. 2013
- Polska, Politechnika Poznańska, Zakład Technologii Chemicznej Instytutu Technologii i Inżynierii Chemicznej 16.08 – 31.08. 2016.
- Turcja, Canakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Sciences and Arts 01.07– 01.08.2016
- Polska, Uniwersytet Łódzki, Wdział Chemii, Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Zakład Analizy Instrumentalnej 01.07. – 30.09. 2018.
- Czechy, Charles University, Faculty of Science, Department of Analytical Chemistry 01.07 - 30.09.2019
-  Polska, Uniwersytet Łódzki, Wdział Chemii, Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Zakład Analizy Instrumentalnej 20.01. – 31.01. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Działalność naukowa

Obecnie realizowana tematyka badawcza:
- badanie mechanizmów elektrodowych,
- badanie aktywności katalitycznej substancji organicznych na procesy elektroredukcji jonów metali tworzących amalgamaty,
- efekt "cap - pair",
- badanie zjawisk adsorpcji zachodzących na granicy faz elektroda/roztwór, ciało stałe/roztwór, adsorbenty.

1. Bazan-Wozniak A. , Cielecka-Piontek J., Nosal-Wiercińska A., Pietrzak R.:„Activation of waste materials with carbon(IV) oxide as an effective method of obtaining biochars of attractive sorption properties towards liquid and gas pollutants” Materials , 15(22), 8000 (2022).

2. Bazan-Wozniak A., Cielecka-Piontek J., Nosal-Wiercińska A., Pietrzak R.: „Microporous biocarbons derived from Inonotus obliquus mushroom and their application in the removal of liquid and gaseous impurities” International Journal of Molecular Science 23(24), 15788 (2022).

3. Kaliszczak W., Nosal – Wiercińska A.: “The importance of the active complexes of 6-mercaptopurine with Bi(III) with regards to kinetics and electrode mechanism changes in the presence of non-ionic surfactants” Journal of Electroanalytical Chemistry 828, 108 – 115 (2018).

4. Sipa K., Brycht M., Leniart A., Nosal-Wiercińska A., Skrzypek S.: “Improved electroanalytical characteristics for the determination of pesticide metobromuron in the presence of nanomaterials” Analytica Chimica Acta 1030, 61-69 (2018).

5.Wiśniewska M., Chibowski S., Urbana T., Nosal-Wiercińska A., Terpiłowski K., Goncharuk O.: “Comparison of adsorption affinity of anionic polyacrylamide for nanostructured silica-titania mixed oxides” Journal of Molecular Liquids 258, 27-33 (2018).

6.Nosal-Wiercińska A., Kaliszczak W., Grochowski M., Wiśniewska M., Klepka T.: “Effects of mixed adsorption layers of 6-mercaptopurine – Triton X-100 and 6-mercaptopurine – Tween 80 on the double layer parameters at the mercury/chlorates(VII) interface” Journal of Molecular Liquids 253, 143-148 (2018).

7.Wiśniewska M., Nowicki P., Nosal-Wiercińska A., Pietrzak R., Szewczuk – Karpisz K., Ostolska I., Sternik D.: “Adsorption of poly(acrylic acid) on the surface of microporous activated carbon obtained from cherry stones” Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects 514, 137 – 145 (2017).

8.Grochowski M., Nosal-Wiercińska A.:“The influence of homocystine protonation on her catalytic activity in the process of electroreduction of Bi(III) ions in chlorates(VII)” Journal of Electroanalytical Chemistry 788, 198 – 202 (2017).

9.Grochowski M., Nosal – Wiercińska A., Wiśniewska M., Szabelska A., Gołębiowska B. “The effects of homocysteine protonation on double layer parameters at the electrode/chlorates (VII) interface, as well as the kinetics and the mechanism of Bi (III) ion electroreduction” Electrochimica Acta 207, 48 – 57 (2016).