Lista projektów

Duże projekty w ramach Funduszy Europejskich realizowane na Wydziale Chemii UMCS (7PR, ERA-NET, FSS, EFRR POIG, EFRR POKL, EFRR POPW):

 • "Opracowanie innowacyjnej koncepcji wykorzystania strumienia odpadowego dwutlenku węgla w biorafineriach" - Development of an Innovative Concept for Carbon Dioxide Utilization as Side Stream of Integrated Bio-refinery Concepts (ICOCAD)
 • "Ocena przydatności różnych form węgla w celu redukcji biodostępności i toksyczności zanieczyszczeń oraz poprawy jakości gleb i produkcji roślinnej (BCAMEND)"
 • "Zaawansowane struktury światłowodów fotonicznych dla innowacyjnych sieci telekomunikacyjnych (FTTX)"
 • "Statistical Thermodynamics and Computer Simulations of Complex Molecules in Bulk and at Surfaces" (PIRSES-GA-2010-268498)
 • "Photonic Skins For Optical Sensing" (PHOSFOS) - w ramach 7PR
 • "Nanokompozyty hybrydowe i ich zastosowania" (COMPOSITUM) - w ramach 7PR, akcja Maria Curie
 • "Hydrogen from bio-alcohols: An efficient route for hydrogen production via novel reforming catalysts" (NUCAT4HYDROGEN) - w ramach ERA-NET Acenet
 • "Kursy w języku angielskim dla chemii materiałowej" (FSS) - w ramach FSS
 • "Proekologiczna technologia utylizacji metanu z kopalń" (POIG-METAN) - w ramach EFRR POIG 1.3.1
 • "Od studenta do eksperta - Ochrona środowiska w praktyce" (POKL 4.1.2)  - w ramach EFS POKL
 • "Wzrost potencjału badawczo-rozwojowego Wydziałów Chemii i Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie" (POPW I.3)  - w ramach EFRR POPW
 • "Centrum nanomateriałów funkcjonalnych" (CNF)  - w ramach EFRR POIG 2.1
 • "Development of an Internal Reforming Alcohol High Temperature PEM Fuel Cell Stack" (IRAFC) - w ramach 7PR CFM JTI
 • "Nauczyciel nowych możliwości" (EFS POKL 9.4) - w ramach EFS
 • "Professional Reflection-Oriented Focus on Inquiry-based Learning and Education though Science" (PROFILES) - w ramach 7PR