IRAFC

Zobacz listę projektów

Development of an Internal Reforming Alcohol High Temperature PEM Fuel Cell Stack – IRAFC
"Development of an Internal Reforming Alcohol
High Temperature PEM Fuel Cell Stack – IRAFC"
 
[  w ramach 7PR CFM JTI]

Podstawowe informacje o projekcie:

 • Tytuł:   Development of an Internal Reforming Alcohol High Temperature PEM Fuel Cell Stack – IRAFC
  Opracowanie baterii wysokotemperaturowych ogniw paliwowych PEM z wewnętrznym reformingiem alkoholi
 • Nr umowy:   Joint Technology Initiatives – Collaborative project No 245202,  Seventh Framework Programme of the European Communities for Research, Technological Development and Demonstration Activities - Energy. Grant under the call of the Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking FCH-JU, 2008-1, area SP1-JTI-FCH-4.2 Fuel supply technology for portable and micro FC
 • Termin realizacji:   od 1.01.2010 do 31.12.2012
 • Źródło finansowania:   European Commission – Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking
 • Całkowity budżet:   cały projekt 2 529 628,00 EUR, UMCS 410 223,00 EUR
 • Dofinansowanie:   cały projekt 1 424 150,00 EUR, UMCS 180 410,00 EUR
 • Wkład własny:   --
 • Inne źródła:   Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Kierownik projektu lub osoba do kontaktów na UMCS:   dr hab. Andrzej Machocki, prof. nadzw. UMCS, tel. 815375514, fax. 815375565, e-mail: machocki@umcs.lublin.pl
 • Biuro projektu:   Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, 20-031 Lublin, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 3, pok. 417, tel. 815375514, fax. 815375565

Beaneficjenci/Konsorcjanci:

Międzynarodowe konsorcjum:

 • ADVENT Energy Technologies SA z Grecji – koordynacja Projektu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej z Polski
 • NedStack Fuel Cell Technology BV z Holandii
 • Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS, Strasbourg) z Francji
 • Foundation for Research & Technology-Hellas, Institute of Chemical Engineering & High Temperature Chemical Processes (FORTH/ICE-HT) z Grecji
 • Institut fuer Mikrotechnik Mainz GmBH z Niemiec.

Skrócony opis projektu:

Głównym celem projektu jest opracowanie wysoko-temperaturowego ogniwa paliwowego PEMFC zasilanego bezpośrednio alkoholem (metanolem lub etanolem), dzięki działalności prowadzonej w dwóch kierunkach: (i) syntezy i opracowania nowoczesnych, wysoko-temperaturowych polimerowych membran elektrolitowych dla ogniw HT-PEMFC, funkcjonujących w zakresie temperatur 190-220°C oraz (ii) zaprojektowania i zbadania nowoczesnych elektrod anody, opartych na katalizatorach reformingu alkoholu, charakteryzujących się wysoką efektywnością, zarówno pod względem katalitycznym jak i elektrokatalitycznym, w zakresie temperatur pracy ogniwa HT-PEMFC. W reformingu alkoholu oczekuje się uzyskiwania wodoru wolnego od tlenku węgla. Dodatkowo, bezpośrednie usuwanie wodoru przez ogniwo paliwowe i efekt elektrochemiczny zwiększą szybkość reakcji reformingu alkoholu, ułatwiając efektywne działanie katalizatora reformingu w temperaturach nawet poniżej 220°C. Nadmiarowe ciepło produkowane przez działające ogniwo paliwowe będzie in-situ wykorzystywane do umożliwienia przebiegu endotermicznej reakcji reformingu, bez konieczności stosowania dodatkowych wymienników ciepła. Dobór optymalnej lokalizacji katalizatora reformingu umożliwi zintegrowanie w jednym, kompaktowym, autotermicznym, zasilanym bezpośrednio alkoholem, urządzeniu, ogniw paliwowych typu PEM z wysoko-efektywnym wewnętrznym reformingiem katalitycznym. Zakładana, docelowa gęstość energetyczna systemu ogniwa wynosi 0,15 W/cm2 przy napięciu 0,7 V.