ICOCAD

Zobacz listę projektów

"Opracowanie innowacyjnej koncepcji wykorzystania strumienia odpadowego dwutlenku węgla w biorafineriach"  - Development of an Innovative Concept for Carbon Dioxide Utilization as Side Stream of Integrated Bio-refinery Concepts (ICOCAD)

Podstawowe informacje o projekcie:

 • Tytuł:   Opracowanie innowacyjnej koncepcji wykorzystania strumienia odpadowego dwutlenku węgla w biorafineriach  - Development of an Innovative Concept for Carbon Dioxide Utilization as Side Stream of Integrated Bio-refinery Concepts (ICOCAD)
 • Nr umowy:   Projekt realizowany w ramach programu ERA-NET Bioenergy, finansowany przez Rządy Polski i Niemiec. Realizacja projektu w UMCS odbywa się według umowy o wykonanie i finansowanie projektu nr BIOENERGY/ICOCAD/04/2016 zawartej między Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej
 • Termin realizacji:   01.01.2016 – 31.12.2018
 • Źródło finansowania:   Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Całkowity budżet:   UMCS: 449 800,28 PLN
 • Dofinansowanie:   UMCS: 449 800,28 PLN
 • Wkład własny:   -
 • Inne źródła:   -
 • Kierownik projektu lub osoba do kontaktów na UMCS:   dr hab. Wojciech Gac, wojciech.gac@umcs.lublin.pl
 • Biuro projektu:   Zakład Technologii Chemicznej (pokój 414), Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

Beaneficjenci/Konsorcjanci:

 • Fraunhofer ICT-IMM, Moguncja (Niemcy)
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Polska)
 • Konsun Sp. z o.o. (Polska)

Skrócony opis projektu:

Problem utylizacji odpadowego dwutlenku węgla (bio-CO2) powstającego biorafineriach lub biogazowniach ma ważne znaczenie ekonomiczne i ekologiczne. Reakcja konwersji dwutlenku węgla z wodorem do metanu umożliwia podwyższenie wartości energetycznej strumienia biogazu. Jednocześnie zagospodarowanie wodoru produkowanego przy udziale odnawialnych źródeł energii podwyższa walory ekologiczne procesu. Do najważniejszych celów projektu realizowanego przez międzynarodowe konsorcjum należy: (1) opracowanie katalizatorów metanizacji dwutlenku węgla pozyskiwanego ze strumienia biogazu, cechujących się wysoką aktywnością, stabilnością oraz odpornością na zatrucie i zawęglanie, (2) opracowanie nowego typu reaktora wymiennikowego z nowym katalizatorem do reakcji metanizacji dwutlenku węgla, (3) badania aktywności i stabilności katalizatorów w skali laboratoryjnej, (4) badania w skali pilotażowej. Prace będą wspomagane obliczeniami inżynierskimi i analizą kosztów. Badania realizowane przez zespół z UMCS będą skoncentrowane na opracowaniu tanich katalizatorów opartych na metalach nieszlachetnych. Realizacja projektu umożliwi zacieśnienie krajowej i międzynarodowej współpracy pomiędzy jednostkami naukowo-badawczymi i przedsiębiorstwami w obszarze biogospodarki.