FSS


Zobacz listę projektów

FSS; Kursy w języku angielskim dla chemii materiałowej

"Kursy w języku angielskim dla chemii materiałowej"

[ w ramach FSS]

Podstawowe informacje o projekcie:

 • Tytuł:   Kursy w języku angielskim dla chemii materiałowej
 • Nr umowy:   FSS/2008/X/D5/W/0032/U/0012
 • Termin realizacji:   1.03.2009-30.09.2011
 • Źródło finansowania:   Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS ) powołany przez Fundacje Rozwoju Systemu Edukacji (Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy)
 • Całkowity budżet:   702708 PLN
 • Dofinansowanie:   638826 PLN
 • Wkład własny:   63882 PLN (10%)
 • Inne źródła:   -
 • Kierownik projektu lub osoba do kontaktów na UMCS:   Prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska, annad@hektor.umcs.lublin.pl
 • Biuro projektu:   Plac Marii Curie-Skłodowskiej 3, pokój 221, tel. 81-537-55-49
 • Strona www projektu:   www.umcs.pl/pl/kursy-w-jezyku-angielskim-dla-chemii-materialowej,3106.htm

Beneficjenci/Konsorcjanci:

Studenci i pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Chemii UMCS w Lublinie

Skrócony opis projektu:

W ramach projektu opracowuje się i wdraża siedem kursów Chemii Materiałowej dla specjalizacji na kierunku Chemia w języku angielskim. Opracowywane są wykłady i ćwiczenia oraz przygotowywane materiały dydaktyczne w języku angielskim.

Powstała nowoczesna sala komputerowa zapewniająca studentom interaktywną formę udziału w prowadzonych kursach. Są tworzone stanowiska laboratoryjne, wyposażone w nowoczesną aparaturę, która będzie wykorzystywana przez studentów, podczas ćwiczeń.