Spotkanie autorskie o książce „Waks i przyjaciele. Opowieść o profesorze Andrzeju Waksmundzkim”

Uprzejmie informujemy, że 16.02.2024 r. o godz. 16.00 w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka odbędzie się spotkanie poświęcone książce „Waks i przyjaciele. Opowieść o profesorze Andrzeju Waksmundzkim”, wydanej przez Wydawnictwo UMCS dzięki wspólnym staraniom Wydziału Chemii UMCS, Instytutu Nauk Chemicznych UMCS i Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

W Małej Sali Widowiskowej ACKiM UMCS Chatka Żaka spotkamy się z prof. dr hab. Moniką Waksmundzką-Hajnos
(ur. w 1950 r.) – absolwentką Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS i emerytowanym naukowcem Wydziału Farmaceutycznego na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, autorką książki biograficznej „Waks i przyjaciele.
Opowieść o profesorze Andrzeju Waksmundzkim”, poświęconej jej ojcu – profesorowi Andrzejowi Waksmundzkiemu
– wybitnemu fizykochemikowi i inicjatorowi pierwszych w Polsce badań nad światłowodami, które rozpoczęły się
w Instytucie Chemii UMCS w 1975 roku.

Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Lublin – dr. Krzysztofa Żuka.

Profesor Andrzej Waksmundzki (ur. 1910 r. w Waksmundzie na Podhalu, zm. 1998 r. w Lublinie) w ciągu kilkunastu lat
od swojego przyjazdu do Lublina stał się autorytetem naukowym i wychowawcą wielu pokoleń chemików, w tym wielu doktorów
i profesorów chemii.

Biografia prof. Andrzeja Waksmundzkiego to niemały rozdział historii jego rodzinnego Podhala, tradycji przedwojennego kształcenia
na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, trudnych czasów II wojny światowej, a także powstania Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i pierwszych dekad jego funkcjonowania. Profesor rozpoczął pracę na UMCS jesienią 1945 roku, obejmując funkcję zastępcy profesora w Katedrze Chemii Fizycznej. Z zapałem podejmował pracę naukową i organizatorską przy współtworzeniu kadr naukowo-dydaktycznych i infrastruktury naukowej pierwszego nowo powstałego uniwersytetu w powojennej Polsce.

Do dziś dorobek naukowy prof. Andrzeja Waksmundzkiego ceniony jest zarówno w kraju, jak i za granicą, a sam naukowiec zyskał miano ojca Lubelskiej Szkoły Chromatografii, Lubelskiej Szkoły Światłowodów oraz wychowawcy kadr naukowych wielu lubelskich uczelni 
– „profesora profesorów”. Badacz chętnie realizował też swoje pozanaukowe pasje – wędkarstwo i działalność społeczną jako prezes Związku Podhalan w Lublinie.

Spotkanie odbędzie się w międzypokoleniowym gronie współpracowników naukowych profesora, jego byłych studentów
i doktorantów, kolegów i przyjaciół z Wydziału Chemii UMCS. Weźmie w nim udział prof. dr hab. Monika Waksmundzka-Hajnos, a także członkowie rodzin Waksmundzkich i Hajnosów, ich potomków i przyjaciół.

Wraz z przedstawicielami władz uniwersytetu, wydziału i instytutu spotkamy się, aby wspólnie z autorką książki i przybyłymi gośćmi porozmawiać o najważniejszych faktach z dzieciństwa i młodości profesora, niełatwej drodze kształcenia,
wielkich życiowych wyborach i trudnych doświadczeniach podczas niemieckiej okupacji w czasie II wojny światowej.

Dzięki przygotowanej książce i archiwalnym materiałom filmowym poznamy bliżej sylwetkę wybitnego naukowca, człowieka o wielkiej pasji do odkrywania świata zarówno z perspektywy nauk ścisłych i przyrodniczych, jak i filozofii, dzięki której profesor zyskał przydomek „Pitagorasa z Waksmunda”, nadany przez ks. prof. Józefa Tischnera.

Profesorzy Wydziału Chemii UMCS – niegdyś studenci i doktoranci, a z czasem i przyjaciele profesora „Waksa” – prof. dr hab. Andrzej Dawidowicz i dr hab. Paweł Mergo przedstawią zarys jego biografii naukowej, przypominając ogromny wkład, jaki wniósł w rozwój polskich technologii światłowodowych. W swoim dorobku prof. Andrzej Waksmundzki ma ponad 330 artykułów naukowych, 53 referaty
i artykuły przeglądowe, 11 wydawnictw książkowych, dziesiątki komunikatów i posterów prezentowanych na konferencjach krajowych
i międzynarodowych, 21 patentów.

W trakcie potkania będzie można wylosować egzemplarze książki „Waks i przyjaciele. Opowieść o profesorze Andrzeju Waksmundzkim,” wydanej przez Wydawnictwo UMCS. Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy spotkania zostaną zaproszeni do holu, gdzie będzie czekał na nich skromny poczęstunek i gdzie będą mogli w mniej formalnej atmosferze podzielić się wrażeniami ze spotkania
i porozmawiać z autorką książki. Będzie to unikalna okazja, aby poznać głębiej tradycje rodzinne i najciekawsze fakty z życia,
które ukształtowały bohatera książki – profesora Andrzeja Waksmundzkiego rodowitego górala z Waksmundu i mieszkańca Lublina
z wyboru, wybitnego uczonego i wychowawcy wielu pokoleń chemików Wydziału Chemii UMCS w Lublinie.

Wstęp wolny po wcześniejszej rejestracji. Rejestracja na spotkanie jest otwarta do 15.02.2024 r.

Formularz zgłoszeniowy


Dodatkowe informacje o książce prof. dr hab. Moniki Waksmundzkiej-Hajnos są dostępne
na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej:

„Waks i przyjaciele. Opowieść o profesorze Andrzeju Waksmundzkim”

Adres miejsca spotkania:

Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka
ul. Radziszewskiego 16, 20-031 Lublin

Mała Sala Widowiskowa
(na parterze – od wejścia głównego po prawej stronie)

grafika: ACKiM Chatka Żaka


    Aktualności

    Data dodania
    14 lutego 2024