WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Kontakt

Strona WWW

www.prawo.umcs.lublin.pl

Opis

Pracownicy

W jednostkach podrzędnych

Władze

Jednostki podrzędne