Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Janusz Niczyporuk

Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
Funkcje
Kierownik Katedry
Telefon
815375441
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje
dyżur

poniedziałek

12.45-14.15 Teams kodu dostępu: j8n2epj