KATEDRA POSTĘPOWANIA CYWILNEGO I MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA HANDLOWEGO

Opis

Godziny dyżurów

L.p.

osoba

numer pokoju/telefon 81 537+

dzień / godziny dyżuru

1.

prof. dr hab. Andrzej Jakubecki

Kierownik Katedry

305/53-31

wt. 10.20:11.05

2.

dr hab.Tomasz Demendecki, prof. UMCS

308/53-34

pn.08.00:09.30

3.

dr hab. Joanna Bodio

307/53-33

wt. 15.55:17.25

4.

dr Wojciech Graliński

301/53-30

wt. 11.10:12.40; śr. 09.35:11.05

5.

dr Olimpia Marcewicz

308/53-34

wt. 09.00:10.00; śr. 16.00:18.00

6.

dr Monika Rejdak

301/53-30

śr. 11.00:12.30; czw. 11.15:12.45

7.

dr Przemysław Telenga

306/53-32

wt. 09.45:11.45; śr. 11.10:12.10

8.

dr Mariusz Wójcik

306/53-32

pn. 08.30:09.30; wt. 09.00:11.00

9.

mgr Karolina Badurowicz

302/53-30

wt. 11.10:12.40

10.

mgr Mateusz Derdak

301/53-30

pn.08.30:09.30; wt. 09.00:11.00