Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Sławomir Pilipiec

dr Sławomir Pilipiec
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA TEORII I FILOZOFII PRAWA
Telefon
815375438
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


Szanowni Państwo,


Uprzejmie informuję, że w dniach od 1 marca 2023 r. do 17 marca 2023 r. przebywam na zwolnieniu lekarskim.


Uprzejmie informuję, że w sesji letniej w roku akademickim 2022/2023 dyżury odbywam:


1) online, we wtorek w godz. 13-14 na platformie Teams: Konsultacje dr S. Pilipiec


link do zespołu:


https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad328c136e0fd46aebbb2589b825ece90%40thread.tacv2/conversations?groupId=a89f5612-a5f2-4fe1-8a55-2eea3595d3c0&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


2) na żywo (stacjonarnie), w pok. 417 na WPiA UMCS w środę w godz. 13-14


Zapraszam również do kontaktu mailowego:


slawomir.pilipiec@mail.umcs.pl


 


Do zobaczenia Sławomir Pilipiec

O sobie

Dr Sławomir Pilipiec pracuje na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa w Instytucie Nauk Prawnych WPiA UMCS. Jest członkiem Akademickiego Centrum Mediacji (ACM) UMCS. W roku 2002 obronił rozprawę doktorską pt. „Zasada prawa do sądu w prawie polskim”. Prowadzi zajęcia na kierunku prawo,  kierunku prawno-administracyjnym, bezpieczeństwie wewnętrznym, kierunku prawno-menadżerskim, kryminologii, administracji publicznej (na Wydziale Zamiejscowym w Puławach) ze wstępu do nauki o państwie i prawie, socjologii prawa, socjologii administracji, komunikacji społecznej, komunikacji w biznesie, komunikacji z organami wymiaru sprawiedliwości, prawnych aspektów komunikacji społecznej, kultury prawnej w administracji, metodologii badań nad bezpieczeństwem, w formie zarówno wykładów, ćwiczeń jak i seminariów. W czasie swojej pracy zawodowej wypromował ponad 200 osób, licencjatów i magistrów. Jest autorem podręcznika „Socjologia Administracji. Zarys wykładu”, Toruń 2013 (współautor P. Szreniawski) oraz autorem części pierwszej w monografii „Etyka zawodu radcy prawnego i adwokata. Kazusy. Objaśnienie. Orzecznictwo”, wyd. 3, Warszawa 2020. Jest Opiekunem Naukowym Koła Naukowego Socjologii Prawa działającego na WPiA UMCS. Razem z Kołem przeprowadził badania socjologiczno-prawne, których efektem są publikacje „Preferencje zawodowe studentów prawa. Raport z badania”, Lublin 2018 (współautor M. Kępa) oraz "Perspektywy zawodowe studentów prawa", Lublin 2021 (współautor M. Kępa). Jest członkiem Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Jest przedstawicielem Katedry Teorii i Filozofii Prawa w Komisji Dydaktycznej WPiA UMCS oraz Komisji ds Organizacji Studenckich. Należy również do Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (IVR). Wielokrotnie uczestniczył w konferencjach krajowych i zagranicznych oraz jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych i dydaktycznych. Poza uczelnią współpracuje z różnymi instytucjami i organizacjami społecznymi. W ramach działalności społecznej do 2022 r. był Prezesem Stowarzyszenia Wspierania Chóru Chłopięcego „Słowiki Lubelskie”. Jest wpisany na listę radców prawnych i jest sędzią Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, a także Kierownikiem szkolenia aplikantów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie oraz stałym mediatorem przy Sądzie Okręgowym w Lublinie.


Działalność naukowa

 

 

 Monografia „Perspektywy zawodowe studentów prawa”, której autorami są Monika Kępa i Sławomir Pilipiec, stanowi całościowe ujęcie zagadnienia preferencji zawodowych studentów prawa oraz realizacji powziętych zamiarów. Praca została w dużej mierze oparta na badaniach empirycznych przeprowadzonych wśród studentów kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.