Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Barbara Dudzik

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA POSTĘPOWANIA KARNEGO
Telefon
81 537-54-52
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

poniedziałek godz. 11.10 - 12.40;


wtorek godz. 12.30 - 13.00


pok. 514.


 


 

O sobie

Adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

Studia prawnicze na WPiA UMCS ukończyłam z wyróżnieniem (praca magisterska Postępowanie w przedmiocie nieważności orzeczeń z mocy samego prawa, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Edwarda Skrętowicza).

Na podstawie rozprawy Wznowienie postępowania sądowego z urzędu w polskim procesie karnym (promotor: prof. dr hab. Edward Skrętowicz, 2009r.) uzyskałam stopień doktora nauk prawnych.

Zaangażowanie w działalność organizacyjną Uniwersytetu i Wydziału (wybrane funkcje): członek Zespołu ds współpracy międzynarodowej w Instytucie Nauk Prawnych UMCS(od 2020r.), członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich UMCS (2016 - 2020), sekretarz Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich UMCS (2012 – 2016), V-ce Prezes Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół WPiA UMCS, członek Komisji Rekrutacyjnej na WPiA UMCS.


Działalność naukowa

Moje zainteresowania badawcze dotyczą zagadnień procesu karnego, zwłaszcza nadzwyczajnych środków zaskarżenia oraz współpracy międzynarodowej i europejskiej w sprawach karnych, a także postępowań dyscyplinarnych w szkolnictwie wyższym.

Staże, kwerendy, pobyty badawcze: na Uniwersytecie Jagiellońskim (marzec 2005r.), w Instytucie Maxa Plancka Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Karnego we Fryburgu Bryzgowijskim (listopad 2018r.), w Prokuraturze Okręgowej w Lublinie (kwiecień - czerwiec 2019), na Uniwersytecie w Utrechcie (grudzień 2019r.).

Aktualnie, w ramach grantu NCN-u Miniatura 3, realizuję projekt: Europejski Nakaz Dochodzeniowy – perspektywa niemiecka.


Ogłoszenia

ZMIANA!

Bardzo proszę o utworzenie konta na platformie TEAMs UMCS. Od przyszłego tygodnia wszystkie materiały będę Państwu umieszczała własnie tam. Nie będę przesyłała maili poprzez USOS.

Kod do właściwych zespołów wysłałam poprzez USOS. W razie problemów z zalogowaniem proszę o maila.

W tym tygodniu zamieściłam na Teamsie prezentację z wykładu z MPK i materiały z Ćwiczeń z POK. Nie wysyłam tych materiałów przez pocztę USOS!

 

W semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 prowadzę następujące zajęcia dydaktyczne:

1. Wykład z przedmiotu - Międzynarodowa pomoc prawna w sprawach karnych - prawo stacjonarne.

2. Ćwiczenia z Postępowania karnego - Prawo stacjonarne - gr. II, IV, V.

3. Seminarium dyplomowe - BW stacjonarne - III rok.

4. Seminarium dyplomowe - BW zaoczne - III rok.

5. Seminarium dyplomowe - BW stacjonarne - III rok.