Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Barbara Dudzik

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA POSTĘPOWANIA KARNEGO
Telefon
81 537-54-52
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Dyżury w roku akademickim 2022/2023:


wtorek godz. 12.50 - 14.20 (p. 515)


czwartek godz. 12.50 - 14.20 (p. 515)


W czasie powyższych konsultacji można kontaktować się ze mną również za pośrednictwem platformy teams: kod zespołu: 1kutvxp


 

O sobie

Adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

Studia prawnicze na WPiA UMCS ukończyłam z wyróżnieniem (praca magisterska Postępowanie w przedmiocie nieważności orzeczeń z mocy samego prawa, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Edwarda Skrętowicza).

Na podstawie rozprawy Wznowienie postępowania sądowego z urzędu w polskim procesie karnym (promotor: prof. dr hab. Edward Skrętowicz, 2009r.) uzyskałam stopień doktora nauk prawnych.

Zaangażowanie w działalność organizacyjną Uniwersytetu i Wydziału (wybrane funkcje): pełnomocnik Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych UMCS ds. kontaktów z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Ołamuńcu (od 2022r.), członek Zespołu ds współpracy międzynarodowej w Instytucie Nauk Prawnych UMCS (od 2020r.), członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich UMCS (2016 - 2020), sekretarz Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich UMCS (2012 – 2016), V-ce Prezes Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół WPiA UMCS, członek Komisji Rekrutacyjnej na WPiA UMCS.


Działalność naukowa

Moje zainteresowania badawcze dotyczą zagadnień procesu karnego, zwłaszcza nadzwyczajnych środków zaskarżenia oraz współpracy międzynarodowej i europejskiej w sprawach karnych, a także postępowań dyscyplinarnych w szkolnictwie wyższym.

Staże, kwerendy, pobyty badawcze: na Uniwersytecie Jagiellońskim (marzec 2005r.), w Instytucie Maxa Plancka Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Karnego we Fryburgu Bryzgowijskim (listopad 2018r.), w Prokuraturze Okręgowej w Lublinie (kwiecień - czerwiec 2019), na Uniwersytecie w Utrechcie (grudzień 2019r.), w Instytucie Maxa Plancka we Fryburgu Bryzgowijskim (październik 2021r.).

Aktualnie, w ramach grantu NCN-u Miniatura 3, realizuję projekt: Europejski Nakaz Dochodzeniowy – perspektywa niemiecka.

Uzyskałam stypendium rządu węgierskiego na realizację projektu: Europejski Nakaz Dochodzeniowy - perspektywa węgierska (program NAWA). Termin realizacji: kwiecień 2022r.


Ogłoszenia

W semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 prowadzę następujące zajęcia dydaktyczne:

1.Ćwiczenia z Postępowania karnego - Prawo stacjonarne - gr. 

2. Seminarium dyplomowe - BW stacjonarne - III rok I st.

3. Seminarium dyplomowe - Kryminologia stacjonarna - III rok I st.

4. Wykład - Międzynarodowa współpraca w sprawach karnych - Kryminologia niestacjonarna - III rok I st. 

 Załączniki