Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Barbara Dudzik

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA POSTĘPOWANIA KARNEGO
Telefon
81 537-54-52
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Poniedziałek 11.10 - 12.40


Piątek 8.00 - 9.30


Konsultacje odbywają się na platformie teams ( kod zespołu: 1kutvxp).


 

O sobie

Adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

Studia prawnicze na WPiA UMCS ukończyłam z wyróżnieniem (praca magisterska Postępowanie w przedmiocie nieważności orzeczeń z mocy samego prawa, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Edwarda Skrętowicza).

Na podstawie rozprawy Wznowienie postępowania sądowego z urzędu w polskim procesie karnym (promotor: prof. dr hab. Edward Skrętowicz, 2009r.) uzyskałam stopień doktora nauk prawnych.

Zaangażowanie w działalność organizacyjną Uniwersytetu i Wydziału (wybrane funkcje): członek Zespołu ds współpracy międzynarodowej w Instytucie Nauk Prawnych UMCS(od 2020r.), członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich UMCS (2016 - 2020), sekretarz Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich UMCS (2012 – 2016), V-ce Prezes Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół WPiA UMCS, członek Komisji Rekrutacyjnej na WPiA UMCS.


Działalność naukowa

Moje zainteresowania badawcze dotyczą zagadnień procesu karnego, zwłaszcza nadzwyczajnych środków zaskarżenia oraz współpracy międzynarodowej i europejskiej w sprawach karnych, a także postępowań dyscyplinarnych w szkolnictwie wyższym.

Staże, kwerendy, pobyty badawcze: na Uniwersytecie Jagiellońskim (marzec 2005r.), w Instytucie Maxa Plancka Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Karnego we Fryburgu Bryzgowijskim (listopad 2018r.), w Prokuraturze Okręgowej w Lublinie (kwiecień - czerwiec 2019), na Uniwersytecie w Utrechcie (grudzień 2019r.).

Aktualnie, w ramach grantu NCN-u Miniatura 3, realizuję projekt: Europejski Nakaz Dochodzeniowy – perspektywa niemiecka.


Ogłoszenia

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 prowadzę następujące zajęcia dydaktyczne:

1. Ćwiczenia z Postępowania karnego - Prawo stacjonarne - gr. VI,VII,VIII

2. Seminarium dyplomowe - BW stacjonarne - III rok.

3. Seminarium dyplomowe - BW stacjonarne - II rok

4. Wykład w Międzynarodowej pomocy prawnej w sprawach karnych - Prawo stacjonarne.

 

KODY DO ZESPOŁÓW NA TEAMS

Prawo stacjonarne ćwiczenia:

Gr VI       nh7k74s

Gr VII      r3i0ema

Gr VIII     5x0mnrb

 

 

 

 Załączniki