Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Barbara Dudzik

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA POSTĘPOWANIA KARNEGO
Telefon
81 537-54-52
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Dyżury w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022:


W dniach 24 stycznia - 28 stycznia 2022r. przebywam na urlopie wypoczynkowym. 


wtorek 8.30 - 9.30 -stacjonarnie, s. 202 w budynku Wydziału-proszę o wcześniejszą informację mailem, jeśli ktoś z Państwa wybiera się na mój stacjonarny dyżur.


środa 8.30 - 9.30 (zdalnie na platformie teams - kod zespołu: 1kutvxp).

O sobie

Adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

Studia prawnicze na WPiA UMCS ukończyłam z wyróżnieniem (praca magisterska Postępowanie w przedmiocie nieważności orzeczeń z mocy samego prawa, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Edwarda Skrętowicza).

Na podstawie rozprawy Wznowienie postępowania sądowego z urzędu w polskim procesie karnym (promotor: prof. dr hab. Edward Skrętowicz, 2009r.) uzyskałam stopień doktora nauk prawnych.

Zaangażowanie w działalność organizacyjną Uniwersytetu i Wydziału (wybrane funkcje): członek Zespołu ds współpracy międzynarodowej w Instytucie Nauk Prawnych UMCS(od 2020r.), członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich UMCS (2016 - 2020), sekretarz Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich UMCS (2012 – 2016), V-ce Prezes Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół WPiA UMCS, członek Komisji Rekrutacyjnej na WPiA UMCS.


Działalność naukowa

Moje zainteresowania badawcze dotyczą zagadnień procesu karnego, zwłaszcza nadzwyczajnych środków zaskarżenia oraz współpracy międzynarodowej i europejskiej w sprawach karnych, a także postępowań dyscyplinarnych w szkolnictwie wyższym.

Staże, kwerendy, pobyty badawcze: na Uniwersytecie Jagiellońskim (marzec 2005r.), w Instytucie Maxa Plancka Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Karnego we Fryburgu Bryzgowijskim (listopad 2018r.), w Prokuraturze Okręgowej w Lublinie (kwiecień - czerwiec 2019), na Uniwersytecie w Utrechcie (grudzień 2019r.), w Instytucie Maxa Plancka we Fryburgu Bryzgowijskim (październik 2021r.).

Aktualnie, w ramach grantu NCN-u Miniatura 3, realizuję projekt: Europejski Nakaz Dochodzeniowy – perspektywa niemiecka.

Uzyskałam stypendium rządu węgierskiego na realizację projektu: Europejski Nakaz Dochodzeniowy - perspektywa węgierska (program NAWA). Termin realizacji: kwiecień 2022r.


Ogłoszenia

W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 prowadzę następujące zajęcia dydaktyczne:

1. Ćwiczenia z Postępowania karnego - Prawo stacjonarne - gr. V,VI,VII

2. Seminarium dyplomowe - BW stacjonarne - III rok.

3. Ćwiczenia z Postępowania karnego - Bezpieczeństwo Wewnętrzne - gr IV i V.

 

LINKI DO ZESPOŁÓW NA TEAMS:

Postępowanie karne, prawo, gr V:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3akwecKAQ8pkz3fMv6qwmgI_Rhxao1XBKYrwYMy4OXl2w1%40thread.tacv2/conversations?groupId=a960f326-f29b-430a-b48d-6998386aab69&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

Postępowanie karne, prawo, gr VI:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abiX78Uvihzg-E2lRP952wCaX2USn2dfxvuXLNUS7xI41%40thread.tacv2/conversations?groupId=4f482678-9b83-42b2-bdc7-fc5eb8065166&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

Postępowanie karne, prawo, gr. VII:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-BR37HLacNn0zh8oPMTBIDkhNsTEfqx7jdi5OEg9LTM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=482999d4-50c2-47f8-9cfb-30623f415635&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

 

 Załączniki