Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr István Hoffman

dr István Hoffman
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO PUBLICZNEGO
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

W sprawie konsultacji uprzejmie proszę o kontakt mailowy, z uwagi na prowadzenie zajęć i moje pobyty w Polsce w systemie cyklicznym.


E-mail: i.hoffman@umcs.pl

O sobie

Prof. I. Hoffman jest autorem 270 publikacji głównie w języku angielskim i węgierskim, jak również pojedynczych artykułów w języku polskim, niemieckim i francuskim. W tym: 7 monografii; 84 rozdziałów w monografiach; 141 artykułów naukowych – w tym 22 artykuły w zagranicznych czasopismach naukowych, 12 artykułów z listy SCOPUS i Web of Science; 5 rozdziałów w recenzowanych materiałach z konferencji; 21 podręczników lub rozdziałów w podręcznikach; 10 inne prace. Tytuł profesora otrzymał w 2019 r. Habilitował się w dyscyplinie nauki prawne w 2014 r. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w roku 2008. Prof. Hoffman w latach 2015-2016 pracował jako ekspert w Sądzie Najwyższym Węgier w departamencie prawa administracyjnego i prawa pracy, następnie w Urzędzie Prezesa Rady Ministrów jako radca prawny oraz radca generalny (2008-2010). W latach 2006-2008 był radcą prawnym w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. W latach 2004-2006 pracował w Ministerstwie ds. Młodzieży, Rodziny i Spraw Społecznych oraz Równości. W 2004 został radcą prawnym w sekretariacie Ministra ds. Równości. 


Działalność naukowa

Publikacje w języku angielskim z lat 2010-2019 

Artykuły naukowe: 

I. Hoffman and G. Könczei, “Legal Regulations Relating to the Passive and Active Legal Capacity of Persons with Intellectual and Psychological Disabilities in Light of the Convention on the Rights with Disabilities and the Impending Reform of Hungarian Civil Code,” LOYOLA OF LOS ANGELES INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW REVIEW, vol. 33, no. 1, pp. 143–172, 2010.

I. Hoffman, “Behind the (EU) Scenes: The Role of the Local Self-Governments in the Waste Management Public Services,” JOURNAL ON LEGAL AND ECONOMIC ISSUES OF CENTRAL EUROPE, vol. 2, no. 3, pp. 22–28, 2011

I. Hoffman, “Before a Change of Models in the Executive System of Hungarian Local Self-Governments – with an International Outlook,” JOURNAL ON LEGAL AND ECONOMIC ISSUES OF CENTRAL EUROPE, vol. 3, no. 1, pp. 39–48, 2012

I. Hoffman, “Some Thoughts on the System of Tasks of the Local Autonomies Related to the Organisation of Personal Social Care,” LEX LOCALIS: JOURNAL OF LOCAL SELF-GOVERNMENT, vol. 10, no. 4, pp. 323–340, 2012.

I. Hoffman and E. Veres, “Some thoughts on the collegial leadership of the local governments,” INTERNATIONAL JOURNAL OF PUBLIC LAW AND POLICY, vol. 3, no. 2, pp. 157–177, 2013. 

I. Hoffman, “Main trends of the changes of legal regulation on municipal organization in the last decades,” ANNALES UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE - SECTIO IURIDICA, vol. 54, pp. 277–306, 2013.

I. Hoffman, “Some Thoughts on the Main European Models of the Municipal Health Services,” LEX LOCALIS: JOURNAL OF LOCAL SELF-GOVERNMENT, vol. 11, no. 3, pp. 631–650, 2013

I. Hoffman, “The Changes of the Roles of the Hungarian Counties: Towards a One and a Half-Tier System?,” LEX LOCALIS: JOURNAL OF LOCAL SELF-GOVERNMENT, vol. 12, no. 3, pp. 393–415, 2014.

N. Jakab, I. Hoffman, and G. Könczei, “Labour and Social Law Policies in the Context of Critical Disability Studies,” ZEITSCHRIFT FUR AUSLAENDISCHES UND INTERNATIONALES ARBEITS- UND SOZIALRECHT, vol. 28, no. 2, pp. 184–204, 2014.

I. Hoffman, “National interest and European law in the legislation and juridical practice on health care services - in the light of the reforms of the Hungarian health care system,” MEDNARODNA REVIJA ZA JAVNO UPRAVO / INTERNATIONAL PUBLIC ADMINISTRATION REVIEW, vol. 13, no. 1, pp. 135–158, 2015.

I. Hoffman and K. Rozsnyai, “The Supervision of Self-Government Bodies’ Regulation in Hungary,” LEX LOCALIS: JOURNAL OF LOCAL SELF-GOVERNMENT, vol. 13, no. 3, pp. 485–502, 2015. 

I. Hoffman, J. Fazekas, and K. Rozsnyai, “Concentrating or Centralising Public Services? The Changing Roles of the Hungarian Inter-Municipal Associations in the last Decades,” LEX LOCALIS: JOURNAL OF LOCAL SELF-GOVERNMENT, vol. 14, no. 3, pp. 451–471, 2016.

D. Badulescu, I. Hoffman, A. Baduelscu and R. Simut,  “Local Authorities’ Involvement in Fostering Hungarian-Romanian Cross-Border Cooperation in Tourism,” LEX LOCALIS: JOURNAL OF LOCAL SELF-GOVERNMENT, vol. 14, no. 3, pp. 337–358, 2016.

I. Hoffman, “OPPORTUNITIES AND THREATS OF CONCENTRATION OF LOCAL SERVICES PROVISION IN HUNGARY,” KUTAFIN UNIVERSITY LAW REVIEW, vol. 3, no. 2, pp. 269–289, 2016.

I. Balázs and I. Hoffman, “CAN (RE)CENTRALIZATION BE A MODERN GOVERNANCE IN RURAL AREAS?,” TRANSYLVANIAN REVIEW OF ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol. 13, no. 50E, pp. 5–20, 2017.

N. Jakab, I. Hoffman, and G. Könczei, “Rehabilitation of people with disabilities in Hungary,” ZEITSCHRIFT FUR AUSLAENDISCHES UND INTERNATIONALES ARBEITS- UND SOZIALRECHT, vol. 31, no. 1, pp. 23–44, 2017.

I. Hoffman and J. Fazekas, “The Nature of the ‘Quasi’ – Municipal Policing in Hungary with International and Historical Outlook,” LEX LOCALIS: JOURNAL OF LOCAL SELF-GOVERNMENT, vol. 15, no. 3, pp. 541–558, 2017.

I. Hoffman, “Some Thoughts on the Administration of the Regional Development in the Member States of the EU,” CENTRAL EUROPEAN PUBLIC ADMINISTRATION REVIEW (CEPAR), vol. 16, no. 1, pp. 7–29, 2018.ű

I. Hoffman, “Challenges of the Implementation of the European Charter of Local Self-Government in the Hungarian Legislation,” LEX LOCALIS: JOURNAL OF LOCAL SELF-GOVERNMENT, vol. 16, no. 4, pp. 929–938, 2018.

I. Hoffman, “Hungarian counties and regional development – changing roles in a transforming environment,” DETUROPE: CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF TOURISM AND REGIONAL DEVELOPMENT, vol. 10, no. 3, pp. 162–179, 2018.

M. Nagy, I. Hoffman, D. Papp et al. “A Comparative Research on Municipal Voluntary Tasks of Three Hungarian and Slovenian Municipalities,” CENTRAL EUROPEAN PUBLIC ADMINISTRATION REVIEW (CEPAR), vol. 17, no. 1, pp. 165–197, 2019

I. Hoffman and A. Szatmári, “The Transformation of the Municipal Social Benefit System in Hungary in the Last Decade,” LEX LOCALIS: JOURNAL OF LOCAL SELF-GOVERNMENT, vol. 17, no. 3, pp. 535–559, 2019.

I. Hoffman, “Regionalisation and Federalisation: Transforming Ways of the Subnatiobal Governance,” KUTAFIN UNIVERSITY LAW REVIEW, vol. 6, no. 1, pp. 108–128, 2019.

I. Hoffman, “Regionalisation, Federalism and Local Governance,” Studia Iuridica Lublinensia, vol. 28, no. 1, pp. 69–90, 2019.

I. Hoffman and V. Kiss, “Legal Training Curriculum Reform at Eötvös Loránd University, Faculty of Law (Budapest, Hungary),” Higher Education in Russia and Beyond, vol. 3, no. 21, pp. 7–9, 2019.

I. Hoffman, Jedynie teoretyczna możliwość wprowadzenia katastralnego systemu opodatkowania nieruchomości – uregulowania w zakresie podatków od nieruchomości na Węgrzech. Analizy I Studia CASP / Analyses and Studies CASP,  vol. 2, no. 8, pp. 71–83, 2019.

I. Hoffman, Only a Theoretical Possibility of the Ad Valorem Property Tax System – the Regulation on Immovable Property Taxes in Hungary. Analizy I Studia CASP / Analyses and Studies CASP,  vol. 2, no. 8, pp. 63–74, 2019. 

Rozdziały w monografiach: 

I. Hoffman, “3.1. Waste Law: Introduction”, “3.3. Waste Law in Hungary”, “3.6. Waste Law: Summary”, “4.3 Environmental impact assessment in Hungary”, “5.3 Access to justice in environmental matters in Hungary”  in Implementation and Enforcement of EU Environmental Law in the Visegrad Countries, 2014.

A. Fábián and I. Hoffman, “Local Self-Governments,” in Hungarian Public Administration and Administrative Law, 2014, pp. 320–349.

I. Hoffman, “The Legal Status Of The Procedure Of Legal Supervision Of The Hungarian Local Governments,” in A hazai és az uniós közigazgatási eljárásjog aktuális kérdései, 2015, pp. 373–384.

I. Hoffman, “Local System in Hungary within the Context of European Integration,” in Local Autonomy in the 21st Century. L’autonomie locale au XXIe siécle, 2016, pp. 267–284.

I. Hoffman, “Le systeme des gouvernements locaux hongrois dans le cadre d l’adhésion á l’Union européenne: état des lieux,” in Local Autonomy in the 21st Century. L’autonomie locale au XXIe siécle, 2016, pp. 729–747.

I. Hoffman, K. B. Cseh, and A. Jugovics, “E-ADMINISTRATION AND THE MUNICIPAL AUTHORITIES: THE CASE OF THE HUNGARIAN LARGE MUNICIPALITIES,” in SYMORG18 Doing Business in the Digital Age: Challenges, Approaches and Solutions, 2018, pp. 924–932.

I. Hoffman, “Challenges of the Comparative Municipal Law - in the Light of Comparison of Municipal Tasks,” in Transylvanian International Conference in Public Administration, 2018, pp. 206–219.

I. Balázs and I. Hoffman, “Can (Re)Centralization Be Modern Governance in Rural Areas?,” in Metropolisation, Regionalisation and Rural Intermunicipal Cooperation. What Impact on Local, Regional and National Governments in Europe?, 2018, pp. 205–222.

I. Hoffman, “‘Land of Confusion’ - Social (Fundamental) Rigth and the Provision of the Fundamental Law in Light of the Practice of the Constituional Court of Hungary,” in Hungarian Yearbook of International law and European Law (2019), 2020, pp. 449–464.


Ogłoszenia

Szanowni Państwo, zachęcam wszyskich studentów, którzy zapisali się na wykłady - "Introduction to Comparative Administrative Law Part I – Legal Regulations on the Organisation of the Public Administration" oraz "Municipal transformations – changing municipal tasks in the transforming system of public serviceslub chcą się jeszcze zapisać na moje zajęcia do zapoznania się z moimi prezentacjami. 

 

 

Drodzy studenci! 

 

Jego Magnificencja Rektor UMCS zawiesił prowadzenie wykładów w formie tradycyjnej w UMCS, dlatego też rekomenduję Państwu uczestnictwo w moich zajęciach w formie on-line (zarówno na Skype jak i w aplikacji MIcrosoft Teams).  Jeśli jesteście Państwo zainteresowani takim rozwiązaniem to bardzo proszę o poinformowanie mnie o tym drogą mailową (i.hoffman@poczta.umcs.lublin.pl). Bardzo by się cieszył, gdym mógł się z Państwem „spotkać” przynajmniej on-line.