Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Natalia Karpiuk

Adres e-mail
Wyświetl

O sobie

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji w Lublinie na kierunku: Prawo. W 2019 r. ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Pracownik badawczo - dydaktyczny w Katedrze Prawa Informatycznego i Zawodów Prawniczych Instytutu Administracji i Prawa Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. 

 

Wykaz publikacji dostępny pod adresem: https://orcid.org/0000-0001-6861-1885


Ogłoszenia

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 odbywają się w dniach:

1. poniedziałek - godz. 10:00 - 11:30

2. wtorek - godz. 9:00-10:30

w trybie zdalnym (e-mail) - do odwołania.

 

Sprawy dotyczące organizacji i zaliczenia praktyk załatwiane są wyłącznie w formie zdalnej (e-mail), wyłącznie w czasie konsultacji.

Przed wysłaniem wiadomości z zapytaniem dotyczącym organizacji i zaliczenia praktyk proszę uprzejmie o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji obsługi Systemu Obsługi Praktyk.

Osoby zaliczające praktyki proszę o przesłanie oryginałów dokumentów na adres WPiA UMCS (na moje nazwisko). Powyższe dotyczy wszystkich studentów, niezależnie od przyjętej podstawy zaliczenia praktyk.