Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Monika Wierzbicka

Stanowisko
starszy specjalista
Jednostki
SEKRETARIAT INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH
Telefon
81 537 53 48
Adres e-mail
Wyświetl

Adres

Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa i Administracji, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5/404
20-031 Lublin

O sobie

 

 

 


Ogłoszenia

Obsługa administracyjna działalności naukowej i dydaktycznej

- Katedra Teorii i Filozofii Prawa

- Katedra Prawa Karnego i Kryminologii

- Katedra Postępowania Karnego

- Zespół Badawczy Kryminalistyki i Prawa Dowodowego

 

- Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna - tel. 81 537 50 47