Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Arkadiusz Sadza

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 odbywają się w poniedziałki w godzinach 19.00-20.30 oraz w czwartki w godzinach 15.55-17.25 na platformie MS Teams - kod zespołu: x8l61n9.


W sprawach pilnych proszę o kontakt e-mailowy.

O sobie

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie (2011) oraz aplikacji ogólnej (2013) i aplikacji sędziowskiej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie (2017). W 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie uzyskał na podstawie rozprawy pt. Wpływ decyzji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na postępowanie cywilne w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Jakubeckiego, stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki prawne. Autor licznych artykułów naukowych i glos z zakresu postępowania cywilnego (opublikowanych m. in. w Przeglądzie Sądowym, Monitorze Prawniczym, Polskim Procesie Cywilnym, Orzecznictwie Sądów Polskich, Palestrze, Przeglądzie Prawa Egzekucyjnego), a także monografii zatytułowanej Wpływ decyzji Urzędu Patentowego RP na postępowanie cywilne w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej, Warszawa 2021. Członek Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych w Krakowie, laureat II Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w XVII Konkursie Urzędu Patentowego RP na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej (grudzień 2019), uzyskanej za ww. rozprawę doktorską, a także przyznanego przez Rektora UMCS tytułu Najlepszego Absolwenta WPiA UMCS w Lublinie w roku akademickim 2010/2011. W 2015 r. w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie złożył egzamin sędziowski z oceną celującą i został sklasyfikowany na 1. pozycji ogłoszonej przez Dyrektora KSSiP listy rankingowej aplikantów, sporządzonej w oparciu o wyniki uzyskane z tego egzaminu. W okresie od 2015 r. do 2017 r. odbywał będący elementem aplikacji staż na stanowisku referendarza sądowego. W 2017 r. uzyskał mianowanie na stanowisko asesora sądowego w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie, w którym powierzono mu pełnienie w czasie trwania asesury obowiązków sędziego.


Ogłoszenia

Ogłoszenie

dla studentów kierunku Prawno-biznesowego (studia stacjonarne I stopnia, III rok)

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że pierwsze ćwiczenia z Postępowania cywilnego z udziałem przedsiębiorców dla grupy I odbędą się we wtorek, 2 marca 2021 r. o godzinie 15.55 na platformie MS Teams.

Uprzejmie proszę o dołączenie do utworzonego dla Państwa zespołu w MS Teams przy wykorzystaniu następującego kodu: 6a3le6z.

W razie wątpliwości, proszę o kontakt.

Pozdrawiam serdecznie,

dr Arkadiusz Sadza