Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Arkadiusz Sadza

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 odbywają się we wtorki w godzinach 8.25-9.25 oraz w środy w godzinach 16.25-17.25 (pokój 306).


We wskazanych terminach jestem dostępny również na platformie MS Teams - kod zespołu: x8l61n9.


W sprawach pilnych proszę o kontakt e-mailowy.


 


Konsultacje w dniu 12.01.2021 r. zostają przeniesione na godz. 15.55-16.55.


 

O sobie

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie (2011) oraz aplikacji ogólnej (2013) i aplikacji sędziowskiej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie (2017). W 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie uzyskał na podstawie rozprawy pt. Wpływ decyzji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na postępowanie cywilne w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Jakubeckiego, stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki prawne. Autor kilkunastu artykułów naukowych i glos z zakresu postępowania cywilnego (opublikowanych m. in. w Przeglądzie Sądowym, Monitorze Prawniczym, Polskim Procesie Cywilnym, Orzecznictwie Sądów Polskich, Palestrze, Przeglądzie Prawa Egzekucyjnego), członek Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych w Krakowie, laureat II Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w XVII Konkursie Urzędu Patentowego RP na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej (grudzień 2019), uzyskanej za ww. rozprawę doktorską, a także Medalu Rektora UMCS dla Najlepszego Absolwenta WPiA UMCS w Lublinie w roku akademickim 2010/2011. W 2015 r. w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie złożył egzamin sędziowski z oceną celującą i został sklasyfikowany na 1. pozycji ogłoszonej przez Dyrektora KSSiP listy rankingowej aplikantów, sporządzonej w oparciu o wyniki uzyskane z tego egzaminu. W okresie od 2015 r. do 2017 r. odbywał będący elementem aplikacji staż na stanowisku referendarza sądowego. W 2017 r. uzyskał mianowanie na stanowisko asesora sądowego w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie, w którym powierzono mu pełnienie w czasie trwania asesury obowiązków sędziego.


Ogłoszenia

Ogłoszenie

dla studentów kierunku Prawno-administracyjnego (studia niestacjonarne II stopnia, I rok)

 

Szanowni Państwo,

za pośrednictwem systemu USOS przesłałem na Państwa adresy e-mailowe link do wykorzystania w celu uczestnictwa w zajęciach z Postępowania cywilnego z udziałem organów administracyjnych w dniu 4 października 2020 r. (17.45-20.20, zajęcia w formie zdalnej).

Uprzejmie proszę o dołączenie do spotkania w MS Teams.

W razie wątpliwości, proszę o kontakt.

dr Arkadiusz Sadza

 

Ogłoszenie

dla studentów IV roku prawa stacjonarnego (grupa 3)

 

Szanowni Państwo,

pierwsze zajęcia z Postępowania cywilnego (środa, godz. 17.30) dla grupy 3 odbędą się 7 października 2020 r. W najbliższych dniach prześlę na Państwa adresy e-mailowe link do wykorzystania w celu uczestnictwa w zajęciach w aplikacji MS Teams.

W razie wątpliwości, proszę o kontakt.

dr Arkadiusz Sadza

 

 

Ogłoszenie

dla studentów kierunku Prawno-administracyjnego (studia stacjonarne II stopnia, I rok)

 

Szanowni Państwo,

pierwsze zajęcia z z Postępowania cywilnego z udziałem organów administracyjnych dla grupy II (wtorek, 15.55) oraz dla grupy I (poniedziałek, 17.30) odbędą się - odpowiednio - w dniach 13 i 12 października 2020 r. W najbliższych dniach prześlę na Państwa adresy e-mailowe linki do wykorzystania w celu uczestnictwa w zajęciach w aplikacji MS Teams.

W razie wątpliwości, proszę o kontakt.

dr Arkadiusz Sadza