Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Agata Grudzińska

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w roku akademinckim 2021/2022 w semestrze zimowym odbywać się będą w środę w godzinach od 12.40. do 13.40. za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams (kod do zespołu: 2wcf5o3) oraz w czwartek od 13.00. do 14.00. w pokoju 213. 


 

Ogłoszenia

 

Szanowni Państwo

W roku akademickim 2021/2022 w semestrze zimowym prowadzę następujące zajęcia:

1) Etyka prawnicza (ćwiczenia), Prawo stacjonarne:

Grupa 1  - kod do zespołu: gj4bvkt,

Grupa 2 - kod do zespołu: z7b3pft,

Grupa 3 - kod do zespołu: rowwqch.

2)Ewolucja koncepcji bezpieczeństwa wewnętrznego w myśli polityczno-prawnej (ćwiczenia), Bezpieczeństwo wewnętrzne  II stopień.