Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Agata Grudzińska

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 odbywać się będą w czwartki w godzinach od 11.10. do 13.10. Bardzo Państwa proszę o kontakt za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams (kod do zespołu: 2wcf5o3).


 

Ogłoszenia

 

Informuję Państwa, że zajęcia z Etyki prawniczej w dniu 15.10.2020 r. rozpoczynają grupy nieparzyste. 

W roku akademickim 2020/2021 w semestrze zimowym prowadzę następujące zajęcia:

- Ewolucja koncepcji bezpieczeństwa wewnętrznego w myśli polityczno- prawnej (ćwiczenia), kierunek: Prawo bezpieczeństwa wewnętrznego II stopień, 2 rok.

- Etyka prawnicza (ćwiczenia), kierunek: Prawo stacjonarne.

- seminarium:   Prawo bezpieczeństwa wewnętrznego I stopień, 3 rok

                           Prawo bezpieczeńśtwa wewnetrznego II stopień, 2 rok.

  

Wszystkie zajęcia będą prowadzone w aplikacji Microsoft Teams. Zaproszenia do grup wraz z kodem dostępu wysłane zostały lub zostaną (dotyczy to zajęć z Etyki prawniczej) do Pańswa przez system Usos.