Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Magdalena Budyn-Kulik

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA PRAWA KARNEGO I KRYMINOLOGII
Telefon
815375248
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

pok. 513


w okresie sesji i przerwy wakacyyjnej w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 dyżury odbywają się we wtorki godz. 11.00-13.00


na platformie Moodle- Wirtualny Kampus, kurs "konsultacje" (bez kodu dostępu)


 można się również ze mną kontaktować przez USOS mail


 

Ogłoszenia

Informuję, że w semestrze letnim 2020/ 21 prowadzone przeze mnie zajęcia będą się odbyć prze platformę Wirtualny Kampus. W każdym kursie jest utworzony pokój spotkań Big Blue Button. W nazwie kursu wskazana jest nazwa przedmiotu, kierunek i tryb studiów. Szczegółowe informacje o przedmiocie, datach wykładów (w przypadku przemitotów 15 godzinnych) są zamieszczone w opisach poszczególnych kursów. Informacje o kirsie wraz z kodem dostępu zostaną wysłane na mail Studentom zapisanym na dany przedmiot.