Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Magdalena Budyn-Kulik

dr hab. Magdalena Budyn-Kulik
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA PRAWA KARNEGO I KRYMINOLOGII
Telefon
815375248
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

dyżury w semestrze zimowym 2022/23 odbywają się


we wtorki godz. 11.10-12.10 w pok. 513 na WPiA


oraz


we środy godz. 11.00-12.00 online przez Wirtualny Kampus (bez kodu dostępu)


 


 

Działalność naukowa

Prowadzone przeze mnie seminaria dotyczą problematyki prawa karnego (zasady odpoiwdzialności, kary, środki karne, okoliczności wyłączające bezprawność i winę; poszczególne typy przestępstw), z elementami kryminologii, wiktymologii i psychologii sądowej.


Ogłoszenia

Szanowni Państwo Studenci I roku  BW II informuję, że przedmiot, który zdawali Państwo na I roku BW I- "Psychologiczne podstawy prawnie relewantnych zachowań człowieka" ma zupełnie inny zakres i dotyczy innej problematyki niż przedmiot prowadzony przeze mnie na I roku II stopnia BW "Psychologiczne determinanty prawnie relewantnych zachowań społecznych człowieka", co mogą Państwo z łatwością sprawdzić porównując sylabusy obu przedmotów zamieszczone w systemie USOS.

wykłady monograficzne dla kierunku Prawo z przedmiotów Wiktymologia i Psychologia sądowa odbywają się co dwa tygodnie naprzemiennie we wtorki godz. 17.30.

Pierwszy wykład z WIKTYMOLOGII odbędzie się 4 października. Kolejne: 18.10; 15.11, 29.11; 13.12; 10.01; 24.01

Pierwszy wykład z PSYCHOLOGII SĄDOWEJ odbędzie się 11 października. Kolejne: 25.10; 8.11; 22.11; 6.12; 17.01; 31.01