Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Magdalena Budyn-Kulik

dr hab. Magdalena Budyn-Kulik
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA PRAWA KARNEGO I KRYMINOLOGII
Telefon
815375248
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 dyżury w semestrze letnim 2022/23 odbywają się


we wtorki godz. 11.10-12.10 w pok. 513 na WPiA


oraz


we środy godz. 11.00-12.00 online przez Wirtualny Kampus (bez kodu dostępu)


 

Działalność naukowa

W roku akademickim 2022/23 przewiduję uruchomienie tylko jednego seminarium- Kryminologia I stopnia, stacjonarna.

Zapisy na seminarium przyjmuję, gdy mają już Państwo zaliczoną sesję i otrzymają Państwo z Dziekanatu taką karteczkę, którą oddają mi Państwo przy wpisaniu na listę. Nie prowadzę list wstępnych, rezerwowych, itp. Proszę o przemyślane zapisy, ponieważ po wpisaniu na listę nie będzie możłiwości wykreślenia się.

Seminaria będą się odbywały we wtorki, prawdopodobnie o godz. 14.15 (godzina może ulec zmianie, dzień tygodnia- nie).

Prowadzone przeze mnie seminaria dotyczą problematyki prawa karnego (zasady odpoiwdzialności, kary, środki karne, okoliczności wyłączające bezprawność i winę; poszczególne typy przestępstw), z elementami kryminologii, wiktymologii i psychologii sądowej.


Ogłoszenia

Pierwszy wykład z przedmiotu kierunkowego "Psychologiczne determinanty prawnie relewantnych zachowań pawnika" dla studentów kierunku Prawo stacjonarne odbędzie się 28.02. kolejne co dwa tygodnie: 14.03; 28.03; 25.04; 9.05; 23.05; 6.06. Zaliczenie w formie testowej odbędzie sie 20 czerwca o godz. 12.15.

Pierwszy wykład z przedmiotu kierunkowego "Psychologiczne determinanty prawnie relewantnych zachowań urzędnika" dla studentów kierunku PA I stacjonarne odbędzie się 7.03. kolejne co dwa tygodnie: 21.03; 4.04; 18.04; 16.05; 30.05; 13.06. Zaliczenie w formie testowej odbędzie sie 20 czerwca o godz. 13.00.

Szanowni Państwo Studenci I roku  Krym I informuję, że przedmiot, który zdawali Państwo w semestrze zimowym I roku  "Psychologiczne podstawy prawnie zachowań dewiacyjnych" ma zupełnie inny zakres i dotyczy innej problematyki niż przedmiot prowadzony przeze mnie w semestrze letnim "Psychologiczne determinanty prawnie relewantnych zachowań społecznych człowieka", co mogą Państwo z łatwością sprawdzić porównując sylabusy obu przedmotów zamieszczone w systemie USOS.