Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Magdalena Budyn-Kulik

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA PRAWA KARNEGO I KRYMINOLOGII
Telefon
815375248
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

pok. 513


w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 dyżury odbywają się we wtorki 11.10-12.40


na platformie Moodle- Wirtualny Kampus, kurs "konsultacje" (bez kodu dostępu)


 można się również ze mną kontaktować przez USOS mail


 

Ogłoszenia

Informuję, że w semestrze letnim 2020/ 21 prowadzone przeze mnie zajęcie będą się odbyć prze platformę Wirtualny Kampus. W każdym kursie jest utworzony pokój spotkań Big Blue Button. W nazwie kursu wskazana jest nazwa przedmiotu, kierunek i tryb studiów. Szczegółowe informacje o przedmiocie, datach wykładów (w przypadku przemitotów 15 godzinnych) są zamieszczone w opisach poszczególnych kursów. Informacje o kirsie wraz z kodem dostępu zostaną wysłane na mail Studentom zapisanym na dany przedmiot.

Szanowni Państwo

w semestrze letnim 2020/21 uruchomię następujące seminaria- wyłącznie na studiach stacjonarnych:

BW I stopnia

BW II stopnia

Kryminologia II stopnia

Seminaria są z prawa karnego. Prace będą mogły uwzględniać także problematykę kryminolgiczną, wiktymologiczną i z zakresu psycologii sądowej.

Zgłoszenia na seminaria można przesyłać mailem na mój adres podany na stronie UMCS- po uzyskaniu zaliczenia semestru zimowego. Zaintresowanych studentów proszę o rozważne podejmowanie decyzji i nadsyłanie zgłoszeń wówczas, gdy będą Państwo zdecydowani zapisać się na seminarium prowadzone przeze mnie. W  treści maila proszę napisać: Proszę o wpisanie na listę uczestników seminarium prowadzonego przez dr hab., prof. UMCS Magdalenę Budyn-Kulik dla kierunku ...(podać kierunek studiów). Oświadczam, że nie jestem wpisany/a na żadne inne seminarium, proszę podać imię i nazwisko.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Otrzymają Państwo mail potwierdzający wpis na listę.