Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Magdalena Budyn-Kulik

prof. dr hab. Magdalena Budyn-Kulik
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA PRAWA KARNEGO I KRYMINOLOGII
Telefon
815375248
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

22maja dyżur odbędzie się w godz. 7.45-8.45


dyżury w semestrze letnim 2023/24 odbywają się


we wtorki godz. 11.10-12.10 w pok. 513 na WPiA


oraz


we środy godz. 10.00-11.00 online przez Wirtualny Kampus (bez kodu dostępu)


 

Działalność naukowa

Prowadzone przeze mnie seminaria dotyczą problematyki prawa karnego (zasady odpoiwdzialności, kary, środki karne, okoliczności wyłączające bezprawność i winę; poszczególne typy przestępstw), z elementami kryminologii, wiktymologii i psychologii sądowej.


Ogłoszenia

Pierwszy wykład z przedmiotu kierunkowego Psychologiczne determinanty zachowań prawnika odbędzie się 27 lutego. Wykłady będą się odbywały co dwa tygodnie: 12.03, 26.03, 9.04, 23.04, 6.05, 21.05 i 4.06.

 

W semestrze letnim roku akademickiego 2023/24 nie planuję prowadzenia żadnych nowych grup seminaryjnych- ani na studiach stacjonarnych, ani na studiach niestacjonarnych.