Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Mateusz Gabryel

Stanowisko
wykładowca
Jednostki
KATEDRA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Semestr letni 2023


Poniedziałek:
8:30 - 9:30 - on-line, link: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a47a64356897a4912a6e2ddeb1f9e38d6%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=e2dc608c-d82a-41df-86b3-5cef8ae64172&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


następnie: 


19:05-20:05 -  stacjonarnie,  w pokoju 710 (Wydział Prawa i Administracji UMCS)