Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Hubert Mielnik

dr Hubert Mielnik
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA HISTORII PAŃSTWA I PRAWA
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://umcs-pl.academia.edu/HubertMielnik
Konsultacje

Dyżury w semestrze zimowym 2020/2021: wtorek 11.00-12.30; środa 9.30-11.00


W godzinach konsultacji istnieje możliwość kontaktu ze mną za pomocą MS Teams.pokój 409


 


Szanowni Państwo,


mój dyżur został przeniesiony z 2. lutego na 4. lutego. Dyżur odbędzie się w godzinach 11.00-12.30.


Zapraszam także do kontaktu mailowego. 

Adres

Katedra Historii Państwa i Prawa, Wydział Prawa i Administracji UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

O sobie

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS (prawo, 2015). Od 1.10.2016 r. zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Historii Państwa i Prawa UMCS.

 

Kierownik projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki pt. "Charakter prawny i rola tez prawnych uchwalanych przez polskie (nieniemieckie) sądy apelacyjne w Generalnym Gubernatorstwie w okresie II wojny światowej" (nr rej. 2017/27/N/HS5/0081, PRELUDIUM 14).


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe: historia prawa ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawa i administracji Generalnego Gubernatorstwa oraz prawa sądowego II Rzeczypospolitej.

Wyróżnienia: indywidualna nagroda Rektora UMCS III st., stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe, stypendysta Prezydenta Miasta Lublin, stypendysta Marszałka Województwa Lubelskiego za wybitne osiągnięcia w nauce, stypendysta Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (program PRYMUS).


Ogłoszenia

Wykłady z przedmiotu Historia więziennictwa (Kryminologia, studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia) prowadzone będą w semestrze zimowym 2020/2021 na platformie Wirtualny Kampus.