Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Hubert Mielnik

dr Hubert Mielnik
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA HISTORII PAŃSTWA I PRAWA
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://umcs-pl.academia.edu/HubertMielnik
https://orcid.org/0000-0002-6299-742X
https://www.researchgate.net/profile/Hubert-Mielnik
Konsultacje

Dyżury w sem. letnim 22/23:


wtorek 8.30-9.30 (pokój 409)


czwartek 9.30-11.10 (konsultacje zdalne przez MS TEAMS).


 


 W dniu 16.05 moje konsultacje odbędą się w formie zdalnej.

Adres

Katedra Historii Państwa i Prawa, Wydział Prawa i Administracji UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

O sobie

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS (prawo, 2015). Od 1.10.2016 r. zatrudniony w Katedrze Historii Państwa i Prawa UMCS.

 

Kierownik projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki pt. "Charakter prawny i rola tez prawnych uchwalanych przez polskie (nieniemieckie) sądy apelacyjne w Generalnym Gubernatorstwie w okresie II wojny światowej" (nr rej. 2017/27/N/HS5/0081, PRELUDIUM 14).

Wykonawca w projekcie finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki pt. "Sądy specjalne w Generalnym Gubernatorstwie - Sondergerichte im Generalgouvernement" (nr rej. 2020/39/B/HS5/02111, OPUS 20; kierownik projektu: dr Konrad Graczyk).

Członek The European Society for History of Law oraz Polskiego Towarzystwa Historii Prawa.


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe: historia prawa ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawa i administracji Generalnego Gubernatorstwa oraz prawa sądowego II Rzeczypospolitej.

Wyróżnienia: wyróżnienie w Konkursie o Nagrodę Prezesa Oddziału PAN w Lublinie dla młodych naukowców za najlepszą pracę naukową opublikowaną w 2020 r., indywidualna nagroda Rektora UMCS III st., stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe, stypendysta Prezydenta Miasta Lublin, stypendysta Marszałka Województwa Lubelskiego za wybitne osiągnięcia w nauce, stypendysta Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (program PRYMUS).Załączniki