KATEDRA PRAWA KARNEGO I KRYMINOLOGII

Opis

Godziny dyżurów

L.p.

osoba

numer pokoju/telefon 81 537+

dzień / godziny dyżuru

1.

 

prof. dr hab. Marek Mozgawa

 

Kierownik Katedry 

 

522/52 50

 

wtorek  11.05-12.35

2.

 

prof. dr hab. Tadeusz Bojarski

 

509/52 41

 

wtorek 12.15-14.00

 

3.

 

dr hab. Marek Kulik, prof. UMCS

 

 

513/52 48

 

wtorek  11.10-12.40

4.

 

dr hab. Magdalena Budyn-Kulik, prof. UMCS

 

513/52 48

 

 

wtorek  11.10-12.40

5.

 

dr hab. Aneta Michalska-Warias, prof. UMCS

 

521/52 49

 

 

wtorek  11.10-12.40

6.

 

dr Patrycja Kozłowska-Kalisz

 

523/53 26

 

wtorek  11.10-12.40

środa     11.10-12.40

7.

 

dr Katarzyna Nazar

 

521/52 49

 

wtorek 11.05-12.35

środa 11.05-12.35

8.

 

dr Aleksandra Nowosad

 

519/53 28

 

poniedziałek 11.10-12.40

wtorek 11.10-12.40

9.

 

dr Joanna Piórkowska-Flieger

 

519/53 28

 

wtorek 11.10-12.40

środa

10.

 

dr Piotr Poniatowski

 

524/53 27

 

poniedziałek 9.35-11.05

wtorek 11.10-12.40

11.

 

dr Krzysztof  Wala

 

524/53 27

 

poniedziałek 12.45-14.15

wtorek 11.10-12.40

12.

 

mgr Maciej Błotnicki

 

523/53 26

             

poniedziałek 11.10-12.40

wtorek 11.10-12.40