KATEDRA PRAWA KARNEGO I KRYMINOLOGII

Opis

Godziny dyżurów

L.p.

osoba

numer pokoju/telefon 81 537+

dzień / godziny dyżuru

1.

 

prof. dr hab. Marek Mozgawa

 

Kierownik Katedry 

 

522/52 50

 

wtorek  11.05-13.05

MS TEAMS

Kod dostępu:  t85jbke

2.

 

dr hab. Marek Kulik, prof. UMCS

 

 

513/52 48

 

wtorek 7.30-8.00; 11.40-12.40

MS TEAMS

3.

 

dr hab. Magdalena Budyn-Kulik, prof. UMCS

 

513/52 48

 

wtorek  11.10-12.40

MS TEAMS

4.

 

dr hab. Aneta Michalska-Warias, prof. UMCS

 

521/52 49

 

czwartek 17.30-19.30

MS TEAMS

5.

 

dr Patrycja Kozłowska-Kalisz

 

523/53 26

 

wtorek  9.30-12.40

środa   9.30-11.00

MS TEAMS

Kod dostępu: 90bra49

6.

 

dr Katarzyna Nazar

 

521/52 49

 

wtorek 11.05-13.05

MS TEAMS

Kod dostępu:

dq12cvi

7.

 

dr Aleksandra Nowosad

 

519/53 28

 

wtorek 11.15-12.45

środa 12.40-14.10

MS TEAMS

Kody dostępu:

7goc2uo

ewpk0pn

8.

 

dr Joanna Piórkowska-Flieger

 

519/53 28

 

wtorek 10.40-12.40

MS TEAMS

Kod dostępu:

as52mht

9.

 

dr Piotr Poniatowski

 

524/53 27

 

poniedziałek 14.20-15.50

wtorek 11.10-12.40

MS TEAMS

Kod dostępu: oj3083l

10.

 

dr Krzysztof  Wala

 

524/53 27

 

poniedziałek 11.10-12.40

wtorek 11.10-12.40

MS TEAMS

Kod dostępu: 7cpb9g7

11.

 

mgr Maciej Błotnicki

 

523/53 26

             

poniedziałek 12.40-12.40

wtorek 11.10-12.40

MS TEAMS

Kod dostępu: 0rwphwh