KATEDRA PRAWA KARNEGO I KRYMINOLOGII

Opis

Godziny dyżurów

L.p.

osoba

numer pokoju /

telefon 81 537+

dzień / godziny dyżuru

 

1.

 

prof. dr hab. Marek Mozgawa

Kierownik Katedry 

 

522/52 50

 

wtorek  11.05 - 12.05 (p. 522)

wtorek 16.45 - 17.45 (MS Teams)

 

 

2.

 

prof. dr hab. Marek Kulik

 

 

509/52 48

 

wtorek 11.10 - 12.10 (p. 509)

środa 15.00 - 16.00 (MS Teams)

 

 

3.

 

dr hab. Magdalena Budyn-Kulik, prof. UMCS

 

 

513/52 48

 

wtorek 11.10 - 12.10 (p. 513)

środa 11.00 - 12.00 (Wirt. Kamp.)

 

4.

 

dr hab. Aneta Michalska-Warias, prof. UMCS

 

 

521/52 49

 

poniedziałek 9.00 - 10.00 (MS Teams)

wtorek 11.00 - 12.00 (p. 521)

 

 

5.

 

dr hab. Katarzyna Nazar, prof. UMCS

 

 

521/52 49

 

wtorek 11.10-12.10 (p. 521)

środa 15.00-16.00 (MS Teams)

 

 

6.

 

dr hab. Joanna Piórkowska-Flieger

 

 

519/53 28 

 

wtorek 11.05 -12.05 (pokój 519)

środa 17.30-18.30 (MS TEAMS)

 

 

7.

 

dr Aleksandra Nowosad

 

519/53 28

 

wtorek 11.05 - 12.05 (p. 519)

środa 11.30 - 12.30 (MS Teams)

 

 

8.

 

dr Patrycja Kozłowska-Kalisz

 

523/53 26 

 

wtorek 11.15-12.45 (p. 523)

środa 11.05-11.35 (MS Teams)

 

 

9.

 

dr Piotr Poniatowski

 

524/53 27

 

wtorek 11.10-12.10 (p. 524)

środa 10.00-11.00 (MS Teams) 

 

 

10.

 

dr Krzysztof Wala

 

524/53 27

 

poniedziałek 9.00-10.00 (MS Teams)

wtorek 11.10-12.40 (p. 524)

 

 

11.

 

dr Robert Sosik

 

 

 

524/53 27

 

 

wtorek 11.10 - 12.10 (p. 524)

środa 17.00 - 18.00 (MS Teams) 

 

 

12.

 

mgr Maciej Błotnicki

 

523/53 26

             

wtorek 11.10 - 12.40 (p. 523)

wtorek 14.20 - 15.50 (MS Teams)