Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Patrycja Kozłowska-Kalisz

Stanowisko
adiunkt dydaktyczny
Jednostki
KATEDRA PRAWA KARNEGO I KRYMINOLOGII
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Dyżury:


wtorek godz. 11.15- 12.45, pok. 523 (WPiA)


środa godz. 11.05 - 11.35 (on line, za pośrednictwem platformy Teams)


 Istnieje też możliwość kontaktu mailowego:  kozlowskakalisz@gmail.com lub patrycja.kozlowskakalisz@mail.umcs.pl


lub za pośrednictwem platformy Teams


dr Patrycja Kozłowska- Kalisz