Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Agata Przylepa-Lewak

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA TEORII I FILOZOFII PRAWA
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje dla studentów w semestrze letnim 2020/2021 odbywają się za pośrednictwem platformy Teams 


Ogólny - Dyżur <454180cc.umcso365.onmicrosoft.com@emea.teams.ms>


 1) poniedziałki w godz.: 12.45-14.45


 2) środy w godz.: 8.30-9.30


 Kontakt jest również możliwy za pośrednictewm maila:


agata.przylepa-lewak@poczta.umcs.lublin.pl


 


 

Ogłoszenia

Linki dla I roku I stopnia kierunek prawno-administarcyjny stacjonarny do ćwiczeń Negocjoacje i mediacje w administracji:

grupa I: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afed5ef96616a4c16b087b390ee68cde9%40thread.tacv2/conversations?groupId=5df471f4-fbff-4511-b101-5bf507f76226&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

grupa II: https:https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa4cf3675d57c4facbcd990ed5c7d8b89%40thread.tacv2/conversations?groupId=b3b22750-24f5-43f1-8d20-41874ea7d124&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

grupa III: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0730d6b0bce44cc08908faca28790de3%40thread.tacv2/conversations?groupId=610ec144-cb96-42da-b6b5-f0664ddf1614&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

grupa IV: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac653e82ec80f4a97a8107f855215a371%40thread.tacv2/conversations?groupId=7b201a94-38c7-45e8-b0c4-dd2e8d5f9557&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b