Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Agata Przylepa-Lewak

dr Agata Przylepa-Lewak
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA TEORII I FILOZOFII PRAWA
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje dla studentów w semestrze letnim 2022/2023 odbywają się w :


 1) poniedziałki  w godz.: 12.30-13.30


w pok. 402


 2) wtorki w godz.: 12.45 - 13.45 


za pośrednictwem platformy Teams:


 


https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5f571509981d40df9c2239590076ff34%40thread.tacv2/conversations?groupId=2ae9b815-a2ea-4415-bdbd-8185bf40db76&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


 


 Kontakt jest również możliwy za pośrednictewm maila:


agata.przylepa-lewak@poczta.umcs.lublin.pl


 


 

O sobie

Adiunkt na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, (Wydział Prawa i Administracji, Katedra Teorii i Filozofii Prawa). Członek Akademickiego Centrum Mediacji, mediator sądowy, autorka publikacji naukowych z zakresu socjologii prawa i alternatywnych metod rozwiązywania sporów.