Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Olimpia Marcewicz

Telefon
81-537-53-33
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


Dyżury :


pok. 307


W okresie 1-25 lutego 2020


wtorki 16-19 


Dyżur wtorkowy  z 18 lutego 2020 przekładam na 17 lutego 2020 (poniedziałek) w godzinach 11-14


 


 


 


 


 


 


 

Ogłoszenia

Studenci kierunku prawno biznesowego zamierzający odbyć praktykę zawodową powinni najpierw zgłosić się do dziekanatu i poprosić o zapisanie ich w systemie USOS na przedmiot praktyczny, a nastepnie dopiero dokonać rejestracji praktyki w Internetowym Systemie Wsparcia Praktyk - intsrukcja "krok po kroku" na stronie Wydziału w zakładce Praktyki: https://www.umcs.pl/pl/praktyki,15544.htm

Po zakończonej praktyce:

1/ należy załączyć do Systemu w jednym pliku WSZYSTKIE dokumenty będące podstawą zaliczenia praktyk (w formacie .jpg lub .pdf)

2/ ich oryginały złożyć opiekunowi podczas dyżuru

dopiero po dopełnieniu tych formalności praktyka zostanie zaliczona i oceniona