Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Olimpia Marcewicz-Kochnio

Telefon
81-537-53-33
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


Dyżury: 


wrzesień 2023:


6 września (środa) - godz. 10.30-11.30


7 września (czwartek): 19-20 (zdalny na Teams - kod do Zespołu:  g163zyt)


14 września (czwartek): 19-20 (zdalny na Teams - kod do Zespołu:  g163zyt)


15 września (piątek) - godz. 9-10


20 września (środa) - godz. 14-15


21 września (czwartek): 19-20 (zdalny na Teams - kod do Zespołu:  g163zyt)


 


 


 


 


 

Ogłoszenia

Studenci kierunku prawno biznesowego zamierzający odbyć praktykę zawodową powinni najpierw zgłosić się do dziekanatu i poprosić o zapisanie ich w systemie USOS na przedmiot, a nastepnie dopiero dokonać rejestracji praktyki w Internetowym Systemie Wsparcia Praktyk - instrukcja "krok po kroku" na stronie Wydziału w zakładce Praktyki: https://www.umcs.pl/pl/praktyki,15544.htm

Po zakończonej praktyce:

1/ należy załączyć do Systemu w jednym pliku WSZYSTKIE dokumenty będące podstawą zaliczenia praktyk (w formacie .jpg lub .pdf)

2/ wersję papierową dokumentów należy przekazać opiekunowi podczas dyżuru stacjonarnego w budynku Wydziału, drogą pocztową (na adres: Katedra Postępowania Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji UMCS, Pl. M.Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin) lub zostawić na portierni w budynku Wydziału

dopiero po dopełnieniu tych formalności praktyka zostanie zaliczona i oceniona

AKTUALNY WZÓR ZAŚWIADCZENIA O ODBYTEJ PRAKTYCE DLA KIERUNKU PRAWNO-BIZNESOWEGO ZNAJDUJE SIĘ W SYSTEMIE W ZAKŁADCE "DOKUMENTACJA PRAKTYKI"