Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Anna Daniluk-Jarmoniuk

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PRAWA PRACY
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


 DYŻURY W SEMESTRZE ZIMOWYM W ROKU AKADEMICKIM 2021/22


 


 poniedziałek: 10:00 - 11:00


wtorek: 11:30- 12:30


Link do zespołu na Teams:


https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5a5a1336016f472e8be2281b13f1542e%40thread.tacv2/conversations?groupId=399ea433-2fc4-4fa9-9bd5-2c8e6367a13b&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b 


 


 

Ogłoszenia