KATEDRA PRAWA CYWILNEGO

Opis

Godziny dyżurów

L.p.

osoba

numer pokoju/telefon 81 537+

dzień / godziny dyżuru

1.

prof. dr hab. Mirosław Nazar

316/53-39

wt.13.00 - 14.00

2.

dr hab. Zdzisław Gawlik, prof. UMCS

Kierownik Katedry

319/53-38

co drugi tydz./ pn. 16.00:18.00; wt. 09.30:10.00

3.

dr hab. Krzysztof Topolewski

320/53-46

pn. 14.20:15.50

4.

dr Jan Mojak

318/53-41

pn. 11.30:13.30; wt. 16.00:17.00

5.

dr Krzysztof Stefaniuk

320/53-46

czw. 13.00:14.20

6.

dr Agnieszka Szczekala

525/53-40

pn. 11.10:12.40; wt. 11.10:12.40

7.

dr Magdalena Deneka

525/53-40

pn. 09.35:11.05; wt. 12.45:14.15

8.

dr Piotr Piskozub

309/53-35

pn. 09.35:11.05; wt. 08:09.30

9.

dr Michał Zalewski

309/53-35

pn. 11.10:12.40; wt. 11.10:12.40

10.

mgr Maria Baranowska-Bolesta

318/53-41

pn. 11.10:12.40; wt. 11.10:12.40