KATEDRA PRAWA GOSPODARCZEGO I HANDLOWEGO

Opis

Godziny dyżurów

L.p.

osoba

numer pokoju/telefon 81 537+

dzień / godziny dyżuru

1.

prof. dr hab. Andrzej Kidyba

315/53-43

urlop naukowy

2.

dr hab.Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, prof. UMCS

Kierownik Katedry

321/53-45

wt. 11.00:13.00

3.

dr hab. Małgorzata Dumkiewicz, prof. UMCS

312/57-74

wt.09.45:11.15

4.

dr hab. Adrian Niewęgłowski

314/53-44

wt. 11.15:12.45

5.

dr hab. Jerzy Szczotka, prof. UMCS

317/51-36

wt. 11.30:13.30

6.

dr Sebastian Kidyba

322/57-72

wt. 11.00:12.40

7.

dr Agnieszka Goldiszewicz

311/53-37

wt. 09.30:11.30; śr. 10.00:11.00

8.

dr Paweł Daszczuk

314/53-44

pn. 15.00:16.00; wt. 15.00:16.00

9.

dr Joanna Wiak

311/53-37

wt.11.30:13.30; pt. 10.00:11.00

10.

dr Ewelina Duda-Staworko

322/57-72

pt. 13.00:14.30

11.

mgr Ewelina Skrobas

314/53-44

śr. 16.00:18.00