Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Marta Mozgawa-Saj

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA POSTĘPOWANIA KARNEGO
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Informuję, że w semestrze letnim 2022/ 2023 mój dyżur odbywa się w:


poniedziałki 12.35- 13.35


wtorki 19.30-20.30 (online)


https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aYp77htb1ObHD35WmDzgbSInJf2tcMhp67nnfIMwKqok1%40thread.tacv2/conversations?groupId=58ca9c3a-f2b7-449e-bae3-762c8a08889a&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


 


 

Adres

marta.mozgawa-saj@mail.umcs.pl

Ogłoszenia