Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Marta Mozgawa-Saj

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA POSTĘPOWANIA KARNEGO
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Uprzejmie informuję, że w semesrze letnim mój dyżur odbywa się w:


poniedziałek g. 12.30-13.30  (online) link do spotkania  


https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aJbgqWv4X3GR6waykduHhrXzHKfP--TL7sJy_g--8Ab01%40thread.tacv2/conversations?groupId=97284556-84de-41ee-95fc-5b0bc01ad521&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b wtorek g. 12.30 -13.30 (stacjonarnie budynek WPiA)  sala 102 


Uwaga :


17 maja 2022 r., z uwagi na chorobę, mój dyzur odbywa się online


 


 link do zespołu:


 


https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aJbgqWv4X3GR6waykduHhrXzHKfP--TL7sJy_g--8Ab01%40thread.tacv2/conversations?groupId=97284556-84de-41ee-95fc-5b0bc01ad521&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


 


Adres

marta.mozgawa-saj@mail.umcs.pl

Ogłoszenia

Informuję, że w semestrze letnim prowadzę:

ćwiczenia z:

- postępowań szczególnych (grupa I i II) - Prawo stacjonarne

- postępowania karnego (grupa III) - Prawo stacjonarne

- postępowania karnego (grupa III ) - Bezpieczeństwo wenętrzne

a nadto wykład Współpraca z biegłymi w sprawach karnych - Kryminologia 

 

Linki do wszystkich zespołów znajdują się na stronie katedry  (kpk.umcs.pl)  w zakładce dydaktyka.