Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Kinga Wernicka

Stanowisko
adiunkt, specjalista
Jednostki
KATEDRA PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ, CENTRUM EUROPEJSKIE UMCS
Funkcje
Dyrektor, Dyrektor Centrum
Telefon
815375761
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

urlop wychowawczy


 


 


 

O sobie

dr Kinga Wernicka doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Unii Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji UMCS (od 2015 r.), dyrektor Centrum Europejskiego UMCS (od 2018 r., zaś obecnie na urlopie wychowawczym); absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS na kierunku Prawo oraz Wydziału Humanistycznego KUL na kierunku filologia romańska, absolwentka IUT Bourges Uniwersytet Orleański we Francji na kierunku zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami i instytucjami administracyjnymi; laureatka nagród w konkursie organizowanym przez UP RP za pracę magisterską i rozprawę doktorską z problematyki prawa własności intelektualnej; autorka publikacji z zakresu prawa własności przemysłowej i prawa europejskiego; własnością intelektualną zajmuje się również w ramach wieloletniej praktyki jako rzecznik patentowy oraz pełniąc w latach 2012-2015 funkcję kierownika Biura Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.