Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Monika Kępa

Telefon
81 537 57 80
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Informuję, że we wrześniu 2019r. dyżury będą odbywały się we wtorki  w godz. 8.30- 10.00.


 


 


 


 


 


 

Adres

Plac Marii Curie- Skłodowskiej 5
20-039 Lublin

O sobie

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Informatycznego i Zawodów Prawniczych UMCS; członek Senackiej Komisji Budżetu i Finansów UMCS; członek Rady Wydziału Prawa i Administracji UMCS z ramienia młodszych pracowników naukowych; opiekun roku; opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Profesji Prawniczych; ukończyła aplikację sędziowską i aplikację radcowską; wykonuje zawód radcy prawnego; członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

Autorka publikacji z zakresu finansów publicznych, prawa podatkowego, w tym podatków państwowych i samorządowych z uwzględnieniem regulacji wspólnotowych, w formie artykułów naukowych, glos, recenzji oraz publikacji w opracowaniach zbiorowych; uczestniczka konferencji i sympozjów naukowych.


Działalność naukowa

 Wyróżnienia: Nagroda indywidualna Rektora UMCS III st. za rozprawę doktorską nt. "Przedmiotowy zakres opodatkowania odpłatnych niezawodowych czynności cywilnoprawnych", Lublin 2005; w 2013r. odznaczona brązowym medalem za długoletnią służbę. 

 

 


Ogłoszenia