Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Monika Kępa

Telefon
81 537 57 80
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 Dyżury w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019


poniedziałek 9.30-11.00 


wtorek 8.30- 10.00


 


 Uprzejmie informuję, że w czasie zimowej sesji zaliczeniowo- egzaminacyjnej (5- 18 luty 2019r.) oraz przerwy międzysemestralnej (19- 25 luty 2019r.) dyżury będą się odbywały w poniedziałki w godzinach 830- 1000


 Dodatkowy dyżur odbędzie się w dniu 5 lutego (wtorek) 2019r. w godz. 830- 1000.


 


 


 


 


 

Adres

Plac Marii Curie- Skłodowskiej 5
20-039 Lublin

O sobie

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Informatycznego i Zawodów Prawniczych UMCS; członek Senackiej Komisji Budżetu i Finansów UMCS; członek Rady Wydziału Prawa i Administracji UMCS z ramienia młodszych pracowników naukowych; opiekun roku; opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Profesji Prawniczych; ukończyła aplikację sędziowską i aplikację radcowską; wykonuje zawód radcy prawnego; członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

Autorka publikacji z zakresu finansów publicznych, prawa podatkowego, w tym podatków państwowych i samorządowych z uwzględnieniem regulacji wspólnotowych, w formie artykułów naukowych, glos, recenzji oraz publikacji w opracowaniach zbiorowych; uczestniczka konferencji i sympozjów naukowych.


Działalność naukowa

 Wyróżnienia: Nagroda indywidualna Rektora UMCS III st. za rozprawę doktorską nt. "Przedmiotowy zakres opodatkowania odpłatnych niezawodowych czynności cywilnoprawnych", Lublin 2005; w 2013r. odznaczona brązowym medalem za długoletnią służbę. 

 

 


Ogłoszenia

 

Zapisy na seminaria

 Uprzejmie informuję, że roku akademickim 2018/2019 przyjmuję zapisy na seminaria:

Administracja stacjonarna I stopień II rok

Bezpieczeństwo wewnętrzne stacjonarne I stopień II rok

Bezpieczeństwo wewnętrzne niestacjonarne II stopień I rok

 

 

Terminy egzaminów:

 Kontrola i audyt w zakresie bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo wewnętrzne II  II rok studia stacjonarne

Egzamin poprawkowy 25 lutego (poniedziałek) 2019r., g. 1100, Aula C

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne II  II rok studia niestacjonarne

Egzamin  poprawkowy 24 lutego (niedziela) 2019r., g. 1330, Aula C  Aula C

 

 

 

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

 Prawno- menadżerski II  II rok studia niestacjonarne

Egzamin Ipoprawkowy 24 lutego (niedziela) 2019r., g. 1300, Aula C