Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Monika Kępa

Telefon
81 537 57 80
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Urlop wypoczynkowy 20 lipca - 8 września 2020r. 

Adres

Plac Marii Curie- Skłodowskiej 5
20-039 Lublin

O sobie

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Informatycznego i Zawodów Prawniczych UMCS; członek Senackiej Komisji Budżetu i Finansów UMCS; członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych UMCS; opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Profesji Prawniczych; ukończyła aplikację sędziowską i aplikację radcowską; wykonuje zawód radcy prawnego; członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

Autorka publikacji z zakresu samorządów zawodów zaufania publicznego, w tym zawodów prawniczych, finansów publicznych, prawa podatkowego, w tym podatków państwowych i samorządowych z uwzględnieniem regulacji wspólnotowych, w formie monografii, artykułów naukowych, glos, recenzji oraz publikacji w opracowaniach zbiorowych; uczestniczka konferencji i sympozjów naukowych.


Działalność naukowa

 Wyróżnienia: Nagroda indywidualna Rektora UMCS III st. za rozprawę doktorską nt. "Przedmiotowy zakres opodatkowania odpłatnych niezawodowych czynności cywilnoprawnych", Lublin 2005; w 2013r. odznaczona brązowym medalem za długoletnią służbę. 

 

 


Ogłoszenia