Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Małgorzata Stefaniuk

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA TEORII I FILOZOFII PRAWA
Telefon
81 537 57 78
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

wtorki w godz. 9.40 - 11.10.


 

O sobie

Zatrudnienie na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie od 1 października 1988 r. w Zakładzie Socjologii Prawa. Obecnie w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa. W latach 2016-2019 Kierownik Zakładu Socjologii Prawa. Od 4 marca 1998 r. doktor nauk prawnych; od 23 lutego 2011 r. doktor habilitowany nauk prawnych. Od 25 października 1995 radca prawny.

W latach 2012-2019 Prodziekan Wydziału ds. Stacjonarnych Studiów Administracyjnych. Prezes Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół WPiA UMCS w Lublinie.


Działalność naukowa

Rozprawa doktorska: Teoria elit Vilfreda Pareta (1998); rozprawa habilitacyjna: Preambuła aktu normatywnego w doktrynie oraz w procesie stanowienia i stosowania polskiego prawa w latach 1989-2007, Lublin 2009;

Zainteresowania naukowe: problematyka elit politycznych; zagadnienia demokratycznego państwa prawnego, w szczególności konstytucyjnych zasad prawa i instytucji ombudsmańskich na świecie; preambuł aktów normatywnych; edukacji prawnej i edukacji prawniczej; nieodpłatnej pomocy prawnej; zagadnień metodologicznych prawoznawstwa; społecznego działania prawa (teorii działania prawa w społeczeńśtwie i przejawów patologii społecznych - samobójstw oraz etycznych delematów prawa: aborcji, eutanazji, kary śmierci); słuszności jako kryterium oceny prawa; roli opinii publicznej w procesie legislacyjnym; zasady odpowiedniego vacatio legis;


Ogłoszenia

Uprzejmie informuję, iż od 20 października 2020 r. konsultacje odbywać się będą w formie zdalnej, z wyjątkiem sytuacji wymagających bezpośredniego kontaktu, po wcześniejszym umówieniu. Proszę kontaktować się za pomocą poczty mailowej. Jezeli będzie taka potrzeba zainteresowanym wyślę kod do dołączenia do zespołu: "Konsultacje" w aplikacji Teams pod warunkiem posiadania konta w aplikacji Teams przez  Studenta. 

Małgorzata Stefaniuk 

 

W dniu 26 stycznia 2021 r. konsultacje nie odbędą się z powodu uczestnictwa w pogrzebie. Małgorzata Stefaniuk