Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Małgorzata Stefaniuk

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA TEORII I FILOZOFII PRAWA
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Wtorki w godz. 9.30 - 11.30  w semastrze letnim 2022/23 w formie stacjonarnej w pokoju 418 (IV piętro Wydział Prawa i Administracji) oraz w tym samym czasie w formie zdalnej na platformie Microsoft Temas  (kod do zespołu: ufq9zk4). 

O sobie

Zatrudnienie na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie od 1 października 1988 r. w Zakładzie Socjologii Prawa. Obecnie w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa. W latach 2016-2019 Kierownik Zakładu Socjologii Prawa. Od 4 marca 1998 r. doktor nauk prawnych; od 23 lutego 2011 r. doktor habilitowany nauk prawnych. Od 25 października 1995 radca prawny. Obecnie zatrudnienie w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa.

W latach 2012-2019 Prodziekan Wydziału ds. Stacjonarnych Studiów Administracyjnych.


Działalność naukowa

Rozprawa doktorska: Teoria elit Vilfreda Pareta (1998); rozprawa habilitacyjna: Preambuła aktu normatywnego w doktrynie oraz w procesie stanowienia i stosowania polskiego prawa w latach 1989-2007, Lublin 2009; monografia: Zasada odpowiedniego vacatio legis w praktyce parlamentarnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej VII i VIII kadencji, Lublin 2020.

Zainteresowania naukowe: problematyka elit politycznych; zagadnienia demokratycznego państwa prawnego, w szczególności konstytucyjnych zasad prawa i instytucji ombudsmańskich na świecie; preambuł aktów normatywnych; edukacji prawnej i edukacji prawniczej; nieodpłatnej pomocy prawnej; zagadnień metodologicznych prawoznawstwa; społecznego działania prawa (teorii działania prawa w społeczeńśtwie i przejawów patologii społecznych - samobójstw oraz etycznych delematów prawa: aborcji, eutanazji, kary śmierci); słuszności jako kryterium oceny prawa; roli opinii publicznej w procesie legislacyjnym; zasady odpowiedniego vacatio legis;


Ogłoszenia

 

 Sz. Państwo, w dniu 17 maja 2023 roku dyżur w godz. 9.30 - 11.00 odbędzie się wyjątkowo wyłącznie w formie zdalnej.