Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Paulina Krukowska-Siembida

Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO PUBLICZNEGO
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 KONSULTACJE ROK AKADEMICKI 2019/2020 SEMESTR LETNI


ŚRODA 12.45 - 14.15


CZWARTEK 9.45 - 11.00 pokój nr 604.


W sprawach pilnych proszę o kontakt meilowy: paulina.krukowska@poczta.umcs.lublin.pl.


Paulina Krukowska-Siembida


 


Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-117 Lublin

O sobie

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku prawo. Stypendystka programu Sokrates Erasmus na Leibniz Universität Hannover w roku akademickim 2013/2014. W czerwcu 2015 roku ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze uzyskując tytuł magistra nauk prawnych (temat pracy magisterskiej – „Klauzule generalne ważnego interesu podatnika i interesu publicznego w Ordynacji podatkowej”). 

W trakcie studiów magisterskich członek Studenckiego Koła Naukowego Prawników (od 2012 roku – Zastępca Przewodniczącego Sekcji Administracji i Prawa Publicznego). Jako członek Zarządu SKNP była współtwórcą i koordynatorem Grupy ds. kontaktów zagranicznych, działającej przy SKNP. Poza działalnością o charakterze organizacyjnym, uczestniczyła w charakterze prelegenta w licznych konferencjach oraz seminariach naukowych o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim dotyczących głównie problematyki publicznoprawnej, co stanowiło cenne doświadczenie dla kontynuowania działalności naukowej. 

Wielokrotna stypendystka Rektora UMCS, Prezydenta Miasta Lublin oraz Marszałka Województwa Lubelskiego. W 2014 roku została stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów i doktorantów za wybitne osiągnięcia.

Od października 2015 roku zatrudniona w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego na stanowisku asystenta., gdzie prowadzi zajęcia z prawa międzynarodowego publicznego, prawa uchodźców, współczesnych zagrożeń terroryzmu i zwalczania terroryzmu na kierunkach prawo (stacjonarne i niestacjonarne), administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne.

 


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe: międzynarodowe prawo handlowe, międzynarodowe prawo ochrony własności intelektualnej, międzynarodowe prawo zdrowia publicznego (w szczególności badanie kompetencji poszczególnych powszechnych organizacji międzynarodowych działających w zakresie zdrowia publicznego, problematyki dostępu do leków i badań nad lekami z punktu widzenia prawa międzynarodowego).

 

Funkcje: członek Komisji ds. Promocji Wydziału Prawa i Administracji, członek Zespołu ds. Jakości Kształcenia, członek Zespołu Programowego do utworzenia nowego kierunku studiów (Prawo międzynarodowe i Prawo Unii Europejskiej).

 

OPIEKA NAD ROKIEM STUDIÓW 

W roku akademickim 2018/2019 pełnię funkcję opiekuna I roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów na kierunku administracja I-go i II-go stopnia. W załącznikach zamieszczone zostały najważniejsze przepisy regulujące status studenta.

W razie jakichkolwiek pytań i problemów proszę o kontakt podczas konsultacji, lub w sprawach pilnych – drogą meilową.

 


Ogłoszenia

W semestrze letnim prowadzę zajęcia z przedmiotów:

  • zwalczanie terroryzmu (wszystkie grupy)
  • międzynarodowe prawo humanitarne (wszystkie grupy)

Poniżej zamieszczam harmonogram zajęć dla poszczególnych grup:

ZWALCZANIE TERRORYZMU

GRUPA 1 - 26.02, 11.03, 25.03, 8.04, 22.04, 5.05, 20.05, 6.06, 17.06;

GRUPA 2 - 3.03, 18.03, 1.04, 29.04, 13.05, 27.05, 10.06;

GRUPA 3 - 26.02, 11.03, 25.03, 8.04, 22.04, 5.05, 20.05, 6.06, 17.06;

GRUPA 4 - 3.03, 18.03, 1.04, 29.04, 13.05, 27.05, 10.06;

GRUPA 5 - 27.02, 12.02, 26.03, 23.04, 7.05, 21.05, 4.06, 18.06;

GRUPA 6 - 5.03, 19.03, 2.04, 16.04, 30.04, 14.05, 28.05;

GRUPA 7 -  27.02, 12.02, 26.03, 23.04, 7.05, 21.05, 4.06, 18.06;

GRUPA 8 - 5.03, 19.03, 2.04, 16.04, 30.04, 14.05, 28.05

 

MIĘDZYNARODOWE PRAWO HUMANITARNE

GRUPA 1 - 4.03, 18.03, 1.04, 29.04, 13.05, 27.05, 10.06;

GRUPA 2 - 4.3, 11.3, 18.3, 25.3, 1.4, 8.4, 22.4;

GRUPA 3 - 11.03, 25.03, 8.04, 22.04, 6.05, 20.05, 3.06, 17.06;