Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Mateusz Chrzanowski

dr Mateusz Chrzanowski
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO
Telefon
(0-81) 537-51-46
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


 


poniedziałek: 13:00-14:00


MS Teams  (po wcześniejszym umówieniu terminu poprzez e-mail).wtorek: 10:00-11:00


MS Teams (po wcześniejszym umówieniu terminu poprzez e-mail),


Budynek Wydziału Prawa i Administracji, pok. 608 (Pl. Marii Curie- Skłodowskiej 5). 


  


 


 


 

O sobie

Pracownik badawczo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Opublikował kilkanaście artykułów oraz jest współredaktorem kilku publikacji zbiorowych, uczestniczył w wielu konferencjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, a także był organizatorem kilkunastu konferencji naukowych. Swoje zainteresowania badawcze realizuje w Centrum Badań nad Parlamentaryzmem, w którym jest zastępcą kierownika. Aktualnie jest członkiem organizacji: Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego, Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Parlamentaryzmu oraz Stowarzyszenia Naukowego Pro Scientia Iuridica, w ostatniej pełni funkcję wiceprezesa.