KATEDRA TEORII I FILOZOFII PRAWA

Opis

Godziny dyżurów

L.p.

osoba

numer pokoju/telefon 81 537+

dzień / godziny dyżuru

1.

prof. dr hab. Leszek Leszczyński

Kierownik Katedry 

421/53 49

poniedziałek 11.00-13.00

MS TEAMS

2.

dr hab. Andrzej Korybski, prof. UMCS

419/54 26

poniedziałek 17.00-19.00

MS TEAMS

3.

dr hab. Małgorzata Stefaniuk, prof. UMCS

527/57 78

wtorek 9.30-11.30

MS TEAMS

Kod Zespołu  ufq9zk4

4.

dr hab. Wojciech Dziedziak, prof. UMCS

422/ 57 76

poniedziałek  14.30-16.30

MS TEAMS

Kod  Zespołu  f68fea5

5.

dr hab. Bartosz Liżewski, prof. UMCS

420/ 53 47

wtorek  9.30-11.30

MS TEAMS

Kod zespołu : p0m91fg

6.

dr Marzena Myślińska

401/ 53 50

poniedziałek 12.40-14.40

środa 8.00-9.30

MS TEAMS

7.

dr Adam Szot

1/ 54 97

wtorek 13.00-14.30

czwartek 11.00-12.30

MS TEAMS

8.

dr Sławomir Pilipiec

417/54 38

poniedziałek 9.35-11.05

wtorek 9.35-11.05

MS TEAMS

9.

dr Tomasz Woś

402/53 50

poniedziałek 12.40-14.10

piątek 8.00- 9.30

MS TEAMS

10.

dr Agata Przylepa-Lewak

402/ 53 50

poniedziałek 12.45-14.45

środa 8.00-9.30

MS TEAMS

11.

dr Katarzyna Hanas

1/ 54 97

piątek 8.00-11.00

MS TEAMS

12.

dr Paweł Kłos

p.401/53 50

poniedziałek 9.30-11.00

środa 17.30-19.00

MS TEAMS

Kod zespołu: tajxcjq